105604. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkaminek előállítására

Mejijelent lí>33. évi március lió líJ-áii. V. AGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI KTRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105604. SZÁM. — IVli/1. (IVh/a.) OSZTÁLY. Eljárás alkaminek előállítására. I. G. Farbeiiindustrle A. G. cég Fraukfurt a/M. A bejelentés napja 1931. évi január hó 28-ika. Németországi elsőbbsége 1930 évi január hó 31-ike. Azt találtuk, hogy oly aromás alifás al­kaminek, melyeknek általános képlete RCHOH--OH—x /y N ahol 11 helyettesített vagy nem helye tte-5 sített aromás maradékot, x alkilt, vagy hidrogént, y arilt, alkilt, alkilént, arakiit, aralkilént, vagy hidrogént és z aralkilt, vagy aralkilént jelent, kiváló fiziológiai hatású testek. Ezeknek az anyagoknak 10 különösen jó érzéstelenítő és spasmolitos hatásuk van és a terápiában, pl. asztma esetén, alkalmazhatók. A fentemlített anyagokat úgy állíthat­juk elő, hogy az alkaminek alapját alkotó 15 ketonokat óvatosan redukáljuk, vagy pe­dig úgy, hogy ilyen, hasonló strukturájú aromás alifás alkaminekbe, melyek sze­kunder alkil, vagy alkilénaminocsoportot tartalmaznak, aralkil-, vagy aralkilén-20 maradékot viszünk be, vagy megfelelő, primér aminocsoportot tartalmazó alka­minekbe egy vagy két aralkil- vagy anal­kilénmaradékot vezetünk be és a keletke­zett termékeket esetleg alkiláljuk. 25 Példák: 1. 60 g metilbenzilaminopropiofenont 600 cm3 abszolút alkoholban oldunk és forrás közben lassanként 33 g nátriumot adunk hozzá. Az oldatot azután hígított, 30 sósavval megsavanyítjuk és az alkoholt lepároljuk. A lepárlás maradékát vízben oldjuk és éterrel kirázzuk. A bázist az­után nátronlúggal leválasztjuk és éterrel felvesszük. A bázis 74—75°-on, sósavas sója vízből, vagy abszolút alkoholtól át- 35 kristályosítva 169—170°-on olvad- Terme­lési hányad kb. 60%. ' A metilbenzilaminopropiofenon helyett ugyanolyan jó eredménnyel a megfelelő sósavas sót is alkalmazhatjuk. 40 2. 30 g metilbenzilaminopropiofenont 300 cm3 vizes éterben oldunk és forrás közben 16.5 g nátriumot adunk hozzá, mi­közben időnként kevés vizet csepegtetünk hozzá. Az oldat földolgozása az 1. példá- 45 ban megadottak szerint történik. Terme­lési hányad kb. 65%. 3. 230 g fenilpropanolmetilamint 250 cm3 benzolban oldunk és 127 g frissen deszitiiilliáilt be inzinkl oviddal néhány óra 50 hosszat 100°-ra hevítünk. Ezt követőleg a levált sósavas fenilpropanolmetilaminról leszivatunk és a sót benzollal mossuk. A benzol lepárlása után a maradékot hígí­tott sósavban oldjuk és éterrel rázzuk. Az 55 íailfeáiljival leválasztott bázis 74—75°-on ol­vad. A bázis sósavas sója vízből vagy ab­szolút alkoholból átkristályosítva 169— 170°-on olvad. A kitermelés majdnem el­méleti. 60 4. 3 g fenilmetilaminopropanolt 30 cm3 meleg benzolban oldunk és 5 g cinnamil­bromidot adunk hozzá. 2 óra hosszat szobahőmérsékleten állni hagyjuk, a kép­ződött fenilmetilaminopropanolbromhid- 65 rátról leszivatunk és a szűrletet hígított sósavval kirázzuk, miközben annyi vizet adunk hozzá, hogy a leváló sűrű olajesep­pek oldódjanak. A vizes kivonatot tisz­tára szűrjük, ammóniával alkáliássá tesz- 70

Next

/
Thumbnails
Contents