105169. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nyomóhengerek előállítására

Megjelent 1933. évi február hó 221 -én . MAGTAR KIRÁLYI S^HS SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105169. SZÁM. — IX/e. OSZTÁLY. Eljárás nyomóhengerek előállítására. Jánossy Vilmos műszaki tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 16-ika. A találmány eljárás textilipari és más egyéb nyomóhengereli előállítására, mely szerint a minta ismétlődő elemét egy ki­sebb henger köpenyén képezzük ki vala-5 mely nyomdatechnikai sokszorosító eljá­rásra alkalmas módon és ezt a mintarész­lelet erről a kis hengerről övezetenként visszük át a készítendő nyomóhengerre. Az ily módon telemintázott hengert ismert 10 módon marat juk. A csatolt rajz az eljárás példakép vá­lasztott kiviteli módjait illusztrálja. Az 1. ábra a kis hengeren kidolgozott minta­részlet fest ékes rajzának a nyomóhenger 15 záródó öveire való átnyomásához alkalmas szerkezet elölnézete, a 2. ábra hozzátartozó felülnézet. A 3. ábra a mintarészlet gumiszalag köz­vetítésével való átvitelét mutatja. A 20 4., 5. és 6. ábrák a mintarészletet hordozó kis henger egy példaképeni készítésmód­ját tüntetik fel, mely módon azonban nagy nyomóhengerek is készíthetők. A 4. ábra kiterített filmnegatív képe, az 25 5. ábra a negatív egyik felének a fényér­zékenyített hengerre való átmásolását, a 6. ábra a negatív másik felének átmásolását mutatja. Az 1. és 2. ábrák szerint a készítendő 30 (100) nyomóhenger (1) bakokon van ágyazva. E bakok a (2) alaplemez fecske­farkszerű (3) hornyában eltolhatók. A mintarészletet hordozó (99) henger (4) vil­lában van ágyazva. A villa az (5) állvá-35 nyon függélyesen eltolható a (6) csavar révén. A villa (4') ága vízszintesen tolható el. Az (5) állvány is eltolható a (2) alap­lemezen. A szerkezet tehát különböző át­mérőjű és hosszúságú (99) és (100) henge-40 rek befogására alkalmas. A mintarészletet hordozó (99) hengert a (60) hengersor festékezi a (8) festéktartány­ból (1. ábra). Ha a (99) és (100) hengereket az 1. ábrán feltüntetett nyilak értelmében forgatjuk, a mintarészletet hordozó (99) 45 henger egy mintaövezetet nyomtat a (100) nyamóhenger palástjára (2. ábra). Az első öv átnyomtatása után a (100) nyomóhen­gert a 2. ábrán (11) nyíllal jelzett irány­ban eltoljuk úgy, hogy a már rányomtatott. 50 öv mellé ujabb övet lehessen nyomtatni. Ezt az eljárást mindaddig folytatjuk, míg a (100) henger egész palástját telemintáz­tuk. Ezután a nyomóhengert ismert mó­don maratva készítjük el. 55 A készítendő nyomóhenger gumiszalag közvetítésével is bemintázható (3. ábra). A (12) gumiszalag két forgó (13, 14) hen­ger körül vezetve halad a (15) nyíl irá­nyában, mi mellett a szalagot (16) henger 60 a mintarészletet hordozó, festékezett (99) hengerhez, a (17) henger pedig a (100) nyomóhengerhez szorítja. A festékezett (99) henger forgása közben a, mintát a (12) szalagra nyomja, ez pedig átviszi a forgó 65 (100) nyomóhengerre. Végtelen szalag helyett gumihenger is alkalmazható közvetítő szerv gyanánt, A 4—6. ábráik szerint a henger fényérzé­kenyített palástjára a minta negatív film- 70 jét másoljuk át, A (18) filmnek két végén egy-egy (19) és (20) toldata van. A film egyik (21b) felével a (101) henger egyik felét fedjük be (5. ábra) és a (25) sötét­kamra nyílásába helyezzük, megvilágít- 75 juk és így a minta egyik felét a henger felére rámásoljuk. Ezután a hengert 180 fokkal elfordítjuk, hogy a másik henger­fél kerüljön a nyílás elé. Egyidejűleg a filmet is elhúzzuk, hogy a minta másilk 80

Next

/
Thumbnails
Contents