105065. lajstromszámú szabadalom • Kettősfalú fémhordó és eljárás annak előállítására

; Megjelent 1933. évi február hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI JliSM' SZABADALMI BIBÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 105065. SZÁM. XX/g. OSZTÁLY. Kettősfalú fémhordó és eljárás annak előállítására. Fried Krupp A. G. cégr Essen. Pótszabadalom a 102750. sz. törzsszab&dalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1939. évi október hó 3-ika. Németországi elsőbbsége 1928. évi október hó 27-ike. A találmány a 102.750. sz. szabadalom­ban védett, kettősfalú fémhordókra és annak előállítására való eljárásra vonat­kozik és célja annak egyszerűsítése. 5 A rajzon a találmány egy példaképpen vett foganatosítási alakja van, hosszmet­szetben feltüntetve. A nem rozsdásodó acélból készült belső hordó köpenye egy darabból áll és a hen-10 geres (A) középrésze és két, ehhez csatla­kozó, kúpalakúan szűkülő (Al) része van, melyekhez ismét egy-egy hengeres (A2) rész csatlakozik. Ehhez van a hozzátar­tozó (B) fenék, a befelé sajtolt (bl) pe-15 remrésszel, odahegesztve, mely (bl) rész merőlegesen áll az (A2) részre és melynek átmérője az (A2) rósz belső átmérőjének felel meg. A (B) fenéknek továbbá kifelé sajtolt, gyűrüalakú (b2) része van. Az ol-20 csóbb agyagból, pl. folytvasból készült és a belső hordónál nagyobb falvastagságú külső hordó a végek felől a belső hordóra rátolt két fazékalakú félből áll. A külső hordó két felének (G) köpenyrésze olyan, 25 hogy a külső hordó, dongahordó alakú. A két (C) rész a (D Dl) szögvasgyűrű fölött tompán találkozik egymással és ennek (D) karimája fölött egymással és egyszersmind e (D) karimával is össze 30 van hegesztve. A (D Dl) gyűrű (Dl) szára a belső hordó (A) részének neki fek­szik, azonban avval nincs összekötve. Az ívelt (C) részhez, kifelé, a hengeres (Cl) rósz csatlakozik, melynek átmérője ak-35 kora, hogy a belső hordó hengeres (A2) része e (Cl) részbe szorosan beleillik. A (Cl) rósz a 180°-ú ívre kiterjedő, legöm­bölyítéssel képezett (C2) belső karimába megy át, amelyhez, a belső oldalon, a hordó belseje felé irányított hengeres 40 (C3) rész csatlakozik. E legömbölyítés sugara oly nagyra van választva, hogy a (Cl) és (C2) részek a hordó sugárirá nyában egymáshoz képest rugóznak. A (Cl, C2, C3) részek tehát U-alakú kereszt- 45 metszetű rugózó kávát képeznek. A (C3) részhez a (C4) fenék csatlakozik, melynek a (B) belsőhordó-fenék (b2) része fölött kifelé sajtolt, oly magasságú gyűrűalakú (c5) része van, hogy a (b2) ós (c5) részek 50 között hézag marad. A (b2) és (c5) gyűrű­alakú részeken belül és kívül a (B) és (C4) fenekeket a prespánból, azaz olyan anyag­ból való közbenső réteg választja el, mely a meleget rosszul vezeti, utánaengedé- 55 keny, emellett azonban mégis szilárd. A (b2) ré&zen belül fekvő, tárcsaalakú közbenső réteg (E)-vel, az azon kívül fekvő, körgyűrűalakú réteg pedig (El)-el van jelölve. A besajtolt (b2) rész az (E) 60 és (El) közbenső rétegeket sugárirányú eltolás ellenében biztosítja. A hordó a szo­kásos módon az (F) lecsapolócsőcsónkkal és a (G) szádollócsőcsonkkal van ellátva. A (G) csőcsonk körzetében a (D Dl) szög- 55 vasgyűrű meg van szakítva, mindkét osőcsonk körzetében pedig a külső hordó megfelelő kivágásokkal van ellátva. A két külső hordófél mindegyik (C) köpenyé­hez a (H) merevítőszögvas van odahe- 70 geszt ve, mely — éppen úgy, mint a (D Dl) szögvas — a belső hordónak nekifekszik, azonban avval nincs összekötve. Az (E, El) közbenső rétegek közvetítésével a belső hordót a külső hordó a hosszirányban 75 fogvaitartja, mimellett a külső hordó (Cl, C2, C3) kávájának rugalmas kikép­zése következtében, még hosszabb haszna-

Next

/
Thumbnails
Contents