105065. lajstromszámú szabadalom • Kettősfalú fémhordó és eljárás annak előállítására

latnai sem kell tartanunk attól, hogy a belső hordó a külső hordóban meglazul. A hordó előállítására való eljárásnál mindenekelőtt elkészítjük a belső hordót 5 teljesen, az (F) és (G) esőcsonkokkal; ez­után a 'külső hordó két felét a belső hor­dóba feltoljuk, miután előzőleg mindkét félhez a (H) gyűrűket, továbbá a két fel egyikéhez a (D Dl) gyűrűt odahegesztet-10 tűk. Ezután a két felet egymással és a (D Dl) gyűrűvel összehegesztjük, mimel­lett azokat kívülről a hosszirányban egy­másnak szorítjuk úgy, hogy azok tehát a hegesztéskor a belső hőrdönák szorosan 15 nekifekszenek. Az (F) és (G) csőcsonkok­nak a külső hordóval végül következő összehegesztésével a hordó készítése be­fejeződik. Szabadalmi igények: 20 1. A 102.750. sz. szabadalomban védett, kettősfalú fémhordó foganatosítási alakja, azzal jellemezve, hogy a kiilső hordó két összeerősített fazékalakú fél­ből áll. 25 2. Az 1. alatt védett fémhordó foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a belső hordó, a középtől a végek felé szűkül és mindegyik végen hengeres része van. 30 3. Az 1. alatt védett fémhordó foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a két fazékalakú fél szögvasgyűrű fölött van összekötve, mely gyűrű a belső hordónak nekifekszik, azonban nincs avva] összekötve. 35 4. A 2. és 3. alatt védett fémhordó foga­natosítási alakja,, azzal jellemezve, hogy a külső hordón még további szögyasgyűrűk vannak, melyek a belső hordónak nekifekszenek, azonban nin- 40 csenek avval összekötve. 5. Az 1. alatt védett fémhordó foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy , mindegyik fazékalakú fél köpenyrésze rugózó U-alakú kávával megy át a 45 fen ékr észbe. 6. Az 1. alatt védett fémhordó foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a belső és a külső hordó fenekei között egy-egy, a meleget rosszul vezető és 50 rugalmas, azonban szilárd anyagból, pl. prespanból való közbenső réteg van. 7. A 6. alatt védett fémhordó foganato­sítási alakja, azzal jellemezve, hogy a külső hordó feneke úgy van kifelé 55 sajtolva, hogy a külső és belső hordó között gyűrűalakú tér képződik és e részen a meleget rosszul vezető anyag el van hagyva, egyszersmind pedig a belső hordó feneke e részen kifelé van 60 sajtolva. 8. Eljárás az 1., 5. és 6. alatt védett fém­hordó előállítására, azzal jellemezve, hogy a két fazékalakú felet hossz­irányban egymásnak szorítjuk, miköz- 65 ben azokat egymással összekötjük. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest. 105045

Next

/
Thumbnails
Contents