104151. lajstromszámú szabadalom • Táplálóhengerhajtómű hengerszékekhez

Megjelent 1932. évi julius hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 104151. SZÁM. — X/i. OSZTÁLY. Táplálóhenger haj tómű hengerszékekhez. Dr. Ing1 . Moog Ottó gyárigazgató Braunschweig. Pótszabadalom a 98880. sz. szabadalomhoz. A bejelentés napja 1930. évi december hó 24-ike. A találmány táplálóhengerhajitómű hen­geriszékekhez, célja pedig a táplállóhengeir­nek, illetve a táplálóhengereknek a fordu­latszámát, a hengerekhez ömlő őrlendő 5 anyag mennyiségétől függően, egészen a zérusig változtatni. A rajz a találmánynak két, példaképem foganatosítási alakját mutatja. Az 1. áhra szerinti fogantosítási alaknál 10 a párhuzamos, de eltolt (2) és (3) tenge­lyekkel biró (5, 6) surlódótárcsapár van. E surlódótáresák között forog a (7) sur­lódókorong, amely a (8) és (9) hengerek révén a surlódótáresák tengelyére merő-15 leges irányban van vezetve. A (7) surlódó­korong ily módon a (2) és (3) tengelyek között felfelé és lefelé mozoghat és egy­idejűleg foroghat is és pedig annak a sebességnek megfelelően, amelyet a hajtó 20 (5) surlódótárcsától kap. Az (5) tárcsát az őrlőhenger az (1) szíjtárcsa révén for­gatja, amikor is az (5) tárcsa álllandó for­dulatszámmal jár. Ha a (7) surlódókorong fent, a (2) tengelyhez közelebb van, akkor 25 a (6) surlódótárcsa és ezzel együtt a vele összekötött (4) fogaskerék, amely a táp­lálóhetigereket hajtja, lassan forog; ha Viszrtnt a (7) surlódótárcsa lent, a (3) ten­gelyhez közelebb van, akkor a (6) surlódó-30 táresa és vele együitt a táplálóhenger is gyorsan jár. A (7) korong helyzetét már most a hen­gerekhez ömlő őrlendő anyag nem mecha­nikai úton szabályozza egy merev hajtó-35 szerkezet révén, hanem a szervomotor­elve szerint nyomóolaj segéllyével. Ezáltal a (7) surlódókorong mozgásának érzékeny­sége jelentékenyen nagyobb lesz. Az őr­lendő anyag mennyisége és a surlódó-40 korong-állás feözötiti összeköttetés esetleg olyan Tehet, amilyen a 469.101. sz. német szabadalmi leírásban van leírva, ha az ott említett szabályozott táplálótolóka helyett a surlódókorong állását gondoljuk. Az összekötő rudazatnak ekkor a (18) vezér- 45 lőpecekre kellene hatni (1. és 2. ábra). A nyomóolajat a (11) és (12) fogaskere­kekkel hajtott kicsiny (10) szivattyú szál­lítja, (a rajzon egy fogaskerekes szivattyú van feltüntetve), amely az olajat a (13) 50 szívócsövön keresztül1 a (28) tartáiiyból szívja és azt a (20) csővezetéken át a (9) hengeren keresztül a (7) surlódókorong felé nyomja. A (9) hengerátmérője kisebb, mint a (8) hengeré és az előbbi hen- 55 ger az utóbbival a (16) furat révén van összekötve. Ez a furat a (18) vezérlőpecekkel megnyitható vagy elzár­ható. Ha a (18) pecek a furatot el­zárja, akkor az olaj a (9) hengert és így 60 a (7) korongot is lefelé nyomja. Ezáltal azonban, ha a (18) vezérlőpecek állva ma­rad, a (16) nyílás újból szabaddá válik és a nyomóolaj a (16) furaton át a (8) hen­ger alá juthat és így, minthogy a (16) 65 furat bő, a (9) henger fölötti és a (8) hen­ger alatti térben egyenlő olajnyomás jön létre. Minthogy azonban a (8) henger át­mérője a (9) hengerénél nagyobb, azért a (8) henger és ezzel együtt a (7) korong is 70 újból felfelé mozog, mimellett ezáltal a (16) furat nyílása újból a (18) pecekhez szorul és a furat ily módon megint elzáró­dik. Ez esetben a$ olaj a (8) hengertérből a (17) szfik furaton át a (28) tartányba 75 folyhat v|$sza. Látható ekként, hogy en- • ne/k folytán a $2) korongnak a (18) vezérlő­pecek mozgását pontosan kell követni és a koromig celalk azt az állását foglalhatja, él, amely a (18) pecek állásának felel még. 80

Next

/
Thumbnails
Contents