103972. lajstromszámú szabadalom • Önműködő jelzőberendezés vasúti keresztezésekhez, illetve átjárókhoz

Megjelent 1932. évi február lió 1-én. __________ MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 1Ö3972. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Önműködő jelzőberendezés vasúti keresztezésekhez, illetve átjárókhoz. Orr Sámuel A. vasúti mérnök Higrhland Park (Penn­sylvania, É. A. E. Á.) és Snenderliauf Oscar L. gépgyáros Drexel Hill (Pennsylvania, 1K. A. E. Á.). A bejelentés napja 1930. évi október hó 27-ike. A találmány vasúti keresztezésekbe? ill. átjárókhoz való önműködő jelzőberen­dezés. A sorompókat, ill. rácsokat a vo­nat működteti elektromos úton, relék út-5 ján és sűrített levegő segítségével. A rács helyzetét biztosítólámpák jelzik, külön­böző színekkel így pl. a zöld fény azt jelenti, hogy a rács nyitva van. A vonat közeledtével a zöld fény kialszik és vörös 10 jelzőlámpák gyúlnak ki. Ugyanekkor figyelmeztető jel hangzik fel, hogy a jár­műveket és gyalogjárókat, mielőtt még a sorompó lezárulna, figyelmeztesse. Ami­kor a vonat a keresztezési helyhez még 15 közelebb ér, a rácsokat sűrített levegő lesíilyeszti. Ezzel egyidejűleg egy sziréna további figyelmeztető jelt ad, amivel a sorompó lebocsátását s a vonat közeledtét jelzi. A sűrített levegő a rácsokat mind-20 addig leboesátva tartja, amíg a vonat utolsó kereke a keresztezést el nem hagyta. Ezalatt az idő alatt a vörös jelző­lámpa ég. A rácsokat hengerekben mozgó ellensúlyok emelik újra lel. Miután a 25 rácsok újból felemelkedtek, a figyelmez­tető jelzések elcsöndesülnek és a zöld fény ÚJVci kigyullad. A berendezés olyan készülékkel is el van látva, amely, ha esetleg egy járomíí még a síneken 30 volna, a rácsok beereszkedését és így a járómű ottrekedését megakadályozza. Ezt a készüléket a kocsi súlya olyan, a sínek között helyet foglaló kapesolóleme­zek útján működteti, amelyek a sűrített 35 levegő hozzáfolyását zárják. Ezenkívül a berendezéshez egy biztonsági készülék is tartozik, amelyet ugyanaz a sűrített le­.vegő működtet, amely a rácsokat hozza működésbe. Ez a készülék a keresztezési helytől bizonyos távolságban, a vágányon 40 rendezhető el. Ha rács valamely okból nem sülyedhet le, úgy ez a biztonsági ké­szülék szintén nem jön működő helyzetbe. Ebben az esetben egy, a mozdonyon elren­dezett készülék kerül ezzel a biztonsági 45 készülékkel érintkezésbe, ami a vonat fék­jeit vagy szelepeit úgv befolyásolja, hogy a vonat megáll, még mielőtt a kereszte­zéshez és az esetleg a síneken rekedt jár­műhöz, ill. akadályhoz érne. 50 Alkalmazásra kerülnek ezenkívül olyan jelzőlámpák is, amelyek egyike azt jelzi a mozdonyvezetőnek, hogy a rács le van bocsátva, a másik pedig azt, hogy a biz­tonsági készülék az útat számára szabaddá 55 tette. A mozdonyvezető, ha ezek a jelző­lámpák jelzéseket nem adtak, már ebből tudja, hogy a rácsok és a biztonsági ké­szülék nem működtek és hogy a keresz­tezési helyen valami nincs rendben. 60 A készülék akár egyes, akár kettős, akár pedig többszörös berendezésként vi­hető ki. Működtethető akár egyenáram­mal. akár váltóárammal. A berendezést kiegészítheti egy kapcsoló, amely lehetővé 65 leszi, hogy a vonatszemélyzet a rácsot bármely irányban működtethesse. A kap­csolót csak a vasút alkalmzottjai hoz­hatják működésbe. A találmány lényege főleg arra irányul, 70 hogy a sorompó-szolgálat önműködő s a minden irányban, több sínpáron lefolyó forgalom leállítható legyen s a bármely iránvból érkező vonatoknak közeledését jelzőkészülékek jelezzék. 75 Ebből a célból minden egyes sínpárnak,

Next

/
Thumbnails
Contents