103890. lajstromszámú szabadalom • Hintaszék

Megjelent 1933. évi .január hó 15-én. MAGTÁR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 103890. SZÁM. — VIII/C. OSZTÁLY. Hintaszék. Kovács Sándor asztalos Kecskemét. A bejelentés napja 1930. évi május hó 12-ike. A találmány oly hintaszék, melynek az eddigi hintaszékekkel ellentétben, nem ívelt, hanen sík talpa van és e sík talp­keretnek négy sarokpontja körül végzi 5 lengő mozgását. Előnye, hogy hintázás közben a talp nem billenhet el, továbbá, hogy a székben ülve, tetszés szerint változ­tathatjuk a támlának és az ülőkének egy­máshoz viszonyított helyzetét, végül pe-10 dig, hogy a széket egyetlen kézmozdulattal a talpkeret síkjába csukhatjuk össze. A találmány a csatolt rajzon példakép­peni kiviteli alakjában, nyitott helyzet­ben, távlati képben van feltüntetve. 15 A síkbeli (3) talpkeret két mellső (F) sarokpontjához egy-egy (4) tartórűd, két hátsó (D) sarokpontjához pedig egy-egy (5) tartórúd van csuklósan erősítve. A kétoldalt levő (4, 5) tartórudak egymást 20 keresztezik, de nincsenek egymáshoz erő­sítve. A (4) rudaknak hátranyúló, szabad végéhez, az (A) pontba, egy-egy (N) vas­pánt van csuklósan erősítve. Ezeknek az (N) vaspántoknak középső (B) pontjához 25 a székváz (2) tartórúdjának hátsó vége van csuklósan kapcsolva, ugyané (2) rúd mellső vége pedig az (5) tartórudak előre­nyúló, mellső végével van a (K) pontban csuklósan összekötve. A (7) támlakeret 80 alsó vége, a (G) pontban, a (2) tartórudak­hoz van csuklósan kapcsolva. A (8) kéz­tartórudak egyik vége, a (12) pontban, a (7) támlakeretrudakhoz, másik vége pedig a (13) pontban, a (9) lábtámaszkeretrudak 85 felső végéhez van csuklósan kapcsolva. A (9) lábtámaszkeret, a (H) pontokban, csuk­lósan van a (2) tartórúdhoz kapcsolva. A (9) lábtámaszkeret alsó végéhez a (11) láb­tartó van csuklósan erősítve, melynek mellső vége, a (10) merevítőrudak közbe- 40 iktatásával, a (K) pontban, csuklósan van a (2) tartórudak mellső végéhez kötve. A (8) kéztartókhoz egy-egy fogazott (J) ve­zeték van erősítve, melynek fogaiba a rézsútos helyzetű (1) merevítőrúd felső 45-végéből kiálló, a rajzon nem látható, rög­zítőcsap akasztható. Az (1) merevítőrudak alsó vége, a (C) pontban, az (N) vaspán­tok szabad végével van csuklósan össze­kötve. A fogazott (J) vezeték helyett azon- 50 ban fogazás nélküli sínt is lehet alkal­mazni, melyben az (1) merevítőrúdból ki­álló, csavarmenetes csap vezetődik. Ez a csap bármely helyzetben megszorítható, midőn is az (1) rúd felső vége a (J) sínhez 55 szorul. A (4) tartórudak hátsó végét a keresztirányú (6) vasrúd köti egymással össze, melyre a (2) tartórudak hátsó része fekszik fel. A (2) tartórúdhoz a rajzon nem látható akasztókampók vannak erő- 60 sítve, melyek a szék szétnyitott helyzeté­ben a (6) vasrúdba kapaszkodnak és a szék összecsukódását meggátolják. A szék vászonhuzata egyrészt a (9) lábtámasz­keret alsó keresztrúdjához, másrészt pedig 65 a (7) háttámlakeret felső keresztrúdjához van erősítve és a lábtámaszkeret középső (14) keresztrúdján van átvetve. Minthogy a (4) rúd felső vége a (2) rúd útján össze van kötve az (5) rúd felső 70 végével, ha a (4) rúd az (F) csuklópont körül elfordul, az (5) rúd is kénytelen (D) csuklópontja körül elfordulni. A (4, 5) rudak felső végei azonban csakis egymás­sal ellentétes irányban mozoghatnak, 75 vagyis az egyik felfelé és ugyanakkor a másik lefelé, minthogy egyirányú moz­gás esetén a (2) összekötőrúd hosszának

Next

/
Thumbnails
Contents