103545. lajstromszámú szabadalom • Felvágható vasúti váltók állítószerkezetének meghajtása

Megjelent 1931. évi november hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BffiÓSÁÖ SZABADALMI LEÍRÁS 103545. SZÁM. — Va/2. OSZTÁLY. Felvágható vasúti váltók állítószerkezetének meghajtása. Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson cég- Stockholm. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hő 3-ika. Svédországi elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 4-ike. A felvágható vasúti váltók állítókészülé­keit önműködően reteszelő és kireteszelő hajtószerkezeteknél a motor nagy áttételű kerékmű és az utóbbi meg a váltó közé 5 iktatott dörzskapcsolás révén mozgatja a váltónyelveket. Ebben a dörzskapcsolás­basn a súrlódás oly nagy, hogy a motor felől átvett erőt a kapcsolódó részek köl­csönös eltolódása nélkül viszi át a váltóra. 10 Viszont a váltó felvágása alkalmával a dörzskapcsolás részei a nagy áttételű kerékmű fékhatása miatt egymás mellett elcsúsznak, legalább is a felvágás pillana­tában. A gyakorlatban azonban számolni 15 kell azzal is, hogy a hajtóerőt átvivő szer­kezet lassan ható erőknek is ki lehet téve, például vibrálóerőknek, amelyek huzamos működés esetén az áttételi kerékmű ellen­állását idővel legyőzhetik és a hajtóművet 20 visszafelé hajthatják, mire a váltó kirete­szelődhetik. E hiba kiküszöbölésére a mo­tor hajtóerejének a váltóhoz való átvitelére csavarkerékművet alkalmaztak. E csavar­kerékművek ellenállása hátrahajtó erőkkel 25 szemben elég nagy ugyan, de hatásfokuk csekély. A találmány szerinti hajtószerkezetben a jobb hatásfokkal dolgozó hengeres kerék­művek alkalmazhatók, dacára annak, hogy 80 ezek kevésbé önfékezők a csavarkerék­műnél. Javasolták továbbá a hajtószerkezetnek reteszszerkezettel való felszerelését is, mely reteszszerkezetet a hajtómotor indításkor 85 önműködőlég kireteszeli és amely a motor megállításakor ismét működésbe lép. En­nek a reteszszerkezetnek a váltó felvágása alkalmával is nyílnia kell. Ezek az ismert szerkezetek egyrészt na­gyon komplikáltak, másrészt nem nyujta- 40 nak teljes biztonságot a váltó szándékolat­lan átállítása ellen, meirt kireteszelés után az átállítással szemben nagyobbrészt csök­ken az ellenállás. E találmány váltóállító meghajlás fel- 45 vágható váltókhoz, mely a váltó szándéko­latlan átfektetését kizárja és melyhez nem okvetlenül szükséges önfékező áttételi kerékművet alkalmazni, hanem közönséges fogaskerékmű is alkalmazható. A célt egy- 50 szerű módon érjük el azzal, hogy a motor és az erőátvitelt közvetítő dörzskapcsolás közé oly reteszszerkezetet iktatunk be, mely csakis a motor megindításakor oldó­dik és a váltó felvágása alkalmával a 55 dörzskapcsolásnak hajtott felét rögzíti. Ilyen kiképzés mellett a váltó szándékolat­lan átállítása teljesen ki van zárva és pedig függetlenül attól, hogy az áttételi hajtómű mily mértékben önfékező. 60 A csatolt rajzon a találmánynak egy ki­viteli alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a teljes hajtómű függélyes hossz­metszete. A 2. ábra a motortengely és a fogas- 65 kerékmű első tengelyének kapcsolása oldal­nézetben. A 3. ábra az előzőnek baloldali nézete, a 4. ábra pedig axiális függélyes met­szete. Az 70 5. ábra metszet a 4. ábra 5—5 vonalán át. A 6. ábra ugyanaz, a reteszelőszerkezet nyitott helyzetében. A 7. és 8. ábra a 2. ábrabeli tengelykapcso- 75 lás hajtófelének homlok-, illetve oldal­nézete. A

Next

/
Thumbnails
Contents