102946. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxiacilaminoarzénobenzolok előállítására

Megjelent 1931. évi jú lius h ó 1^ -én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 102946. SZÁM. — IVh/2. OSZTÁLY. Eljárás oxiacilamino-arzénobenzolok előállítására. I. G. Farfoenindustrie A.-G. Frankfurt a/M. II. Pótszabadalom a 100611. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1930. évi augusztus hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1929. évi augusztus hó 27-ike. A 100611. számú törzsszabadalomban aromás oxiacilaminoarzén. és antimon­vegyületek előállítását és pedig úgy a sa­vaknak, mint ezek redukciós termékeinek, 5 pl. az arzénobenzoloknak előállítását he­lyeztük védelem alá. Az arzénobenzolokat ez esetben a megfelelő arzinsavak reduk­ciója útján kaptuk meg. Már most azt találtuk, hogy ezeket az 10 arzénobenzolokat úgy is megkaphatjuk, hogy az egyik komponens arzinjének alakjában, a másik komponenst pedig arzinoxid vagy a megfelelő diklórarzin alakjában vagy megfordítva kondenzál-15 3u k ­Példák: 1. 24,1 g 4-glikolilaminobenzolarzinoxi­dot 500 cm3 n/10 alkoholos sósavban ol­dunk és keverés közben 250 cm3 alkohol-2o l>an oldott 18,5 g 3-amino-4-oxifenilarzint adunk hozzá. Rövid idő múlva a képző­dött arzénbenzol kezd kicsapódni. 1 óra múlva leszivatunk és vízzel, alkohollal és éterrel mosunk. Termelési hányad: 35 g. 25 2. 55 g 4-glikolilaminobenzol-l-arzinsa­vat 500 cm3 metilalkoholban oldunk. 300 g cinkpor hozzáadása után cseppenként 1 1 koncentrált sósavat adunk hozzá, keverés és nitrogénbevezetés közben, miközben 30 20—25°-ra való megfelelő hűtéssel az acil­csoport elszappanosítását megakadályoz­zuk. Addig keverünk, míg majdnem az egész cink feloldódott, leszivatunk és a szüredéket kiéterezzük. Az éteres oldatot 35 2n-nátronlúggal kirázzuk, az alkáliás­vizes oldatot kongoindikátor jelenlétében sósavval megsavanyítjuk és szűrjük. A szüredékhez 34 g 3-amino-4-oxibenzolarzin­oxidhidrokloridnak (Ber. 45,1912,760. old.) 200 cm3 n/10 sósavban való oldatátadjuk 40 és keverés közben 2n-nátriumacetátoldatot folyatunk hozzá, míg az oldat kongoindi­kátorra neutrálisán nem reagál. Eközben az arzénobenzol leválik, melyet lesziva­tunk és mosunk. 45 Hígított nátronlúgban könnyen oldódó sárga port kapunk, mely igen kevéssé mérges és nagy gyógyértéke van. Terme­lési hányad: 44 g. 3. 55 g 4-glikolilaminobenzol-l-arzin- 50 savat az előző példában leírtak szerint 4-glikolilaminobenzolarzinné redukálunk; az arzin vizes-sósavas oldatát 58 g 4-oxi-3-aminobenzolarzindikloridhidrokloridnak 600 cm3 metilalkoholban és 900 cm3 n/2-só- 55 savban való oldatába keverjük, egy éjje­len át állni hagyjuk és az arzénobenzolt nátriumacetátoldattal való tompítással le­választjuk. Termelési hányad: 46 g. 4. Ha a 2. példában 3-amino-4-oxibenzol- 60 arzinoxidklórhidrát helyett 30 g 4-amino­benzol-l-arzinoxidot használunk, úgy vilá­gosbarna por alakjában 53 g 4-amino-4'­glikolilaminoarzénobenzolt kapunk. 5. 25,7 g 3-glikolilamino-4-oxibenzol- 65 arzinoxidet (lásd a 100611. számú törzs­szabadalmat) 500 cm3 n/10 alkoholos só­savban oldunk és keverés közben 250 em' alkoholban oldott 21,1 g 4-acetilaminoben­zolarzint adunk hozzá. A képződött arzéno- 70 benzol gyorsan leválik, rövid idő után le­szivatjuk és mossuk. A 3-glikolilamino-4-oxi-4'-acetilaminoarzénobenzol hígított al­káliban könnyen oldódó halványsárga por. Termelési hányad: 42 g. 75 6. 58 g 2-metil-4-glikolilam in obenzol -1-arzinsavat a 2. példában megadottak sze-

Next

/
Thumbnails
Contents