102946. lajstromszámú szabadalom • Eljárás oxiacilaminoarzénobenzolok előállítására

_ 2 — rint redukálunk. Az arzin sósavas oldatát 200 cm3 n/10 sósavban oldott 34 g 3-amino-4-oxibenzolarzinoxid-hidrokloridhoz adjuk és keverés közben 2n-nátriumacetátoldat 5 hozzáadásával 47 g 2-metil-4-glikoliI-amino-3'-amino-4'-oxiarzénobenzolt válasz­tunk le. Hígított nátronlúgban könnyen oldódó világossárga port kapunk. 7. Ha az előző példában a 3 amino-4-oxi-10 benzol-arzinoxid-hidrokloridot 34 g 3-ace­tilamino-4-oxibenzolarzinoxiddal helyette­sítjük, akkor 58 g 2-metil-4-glikolilamino-3'-acetilamino-4'-oxiarzénobenzolt kapunk, mely szintén nátronlúgban könnyen ol 15 dódó halványsárga por. 8. 45 g 1 (2,3-dimetil-4-aminopirazolil)­benzol-4-arzinoxidot 300 cm3 n/10 sósav­ban oldunk, a 2. példa szerint kapott p-gli­kolilaminobenzolarzin vizes-sósavas olda­tába keverjük, egy ideig állni hagyjuk és 20 a képződött aírzónobenzolt 2n-nátriumace­tátoldattal leválasztjuk. Termelési há­nyad 68 g. Szabadalmi igény: A 100611. számú szabadalomban védett 25 aromás oxiacilaminocsoportokat hordó arzénobenzolok előállítására való eljá­rás további kiképzése, azzal jellemezve, hogy az egyik komponenst arzinjének alakjában, az arzinoxid, illetve diklór- 30 arzin alakjában alkalmazott másik komponenssel arzénobenzollá konden­záljuk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents