102504. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szemes terménynek, szálas anyagok, különösen a cséplőgép dobjából kikerülő szalma közül való kiválasztására

Megjelent 1931. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 102504. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Berendezés szemes terménynek, szálas anyagok, különösen a cséplőgép dobjából kikerülő szalma közül való kiválasztására. Fejér Pál oki. mérnök Budapest. A bejelentés napja 1930. évi április hó 19-ike. A találmány szemes terményeket a szalma közül kiválasztó berendezés. A szokásos cséplőgépeknél egymás mellett fázisban eltoltan fel-le mozgatott 5 szalmarázókkal választják ki a kicsépelt szalma közül a szemeket és járulékosan a töreket. Ennek a szerkezetnek hátránya, hogy a szalmát nem lazítja kellőkép és így, bár a szalmarázókat a szemek kellő 10 százalékában való kiválasztása érdeké­ben tág nyílásokkal látják el, a szalma között mindig marad szem. A szalma­rázók tág nyílásain a szemekkel együtt áthulló nagymennyiségű törek viszont a 15 cséplőgép tisztítószerkezeteinek működé­sét nehezíti. A szokásos szalmarázók ezen hátrá­nyait küszöböli ki a találmány szerinti berendezés. 20 A találmány lényegileg egy rázott, a rendes rostnyílásokon kívül hosszanti hasítékokkal ellátott rostából és a rosta alatt helyet foglaló, a szalma haladási irányára merőleges, vízszintes tengelyre 25 vagy tengelyekre kiillőszerűen szerelt kavaró pálcákból áll, amely utóbbiak a tengely vagy tengelyek forgása közben a rostán kiképzett hasítékokba hatolva, a szalmát megütik, felemelik és a kívánt 80 irányban előre dobják. Egy-egy tengelyen célszerűen több ka­varópálca van, amelyek a szalmát vagy egyszerre ütik meg és emelik fel, vagy jobb erőelosztás céljából a forgás értelmé-35 ben egymáshoz eltoltan vannak elrendezve és egymásután működnek. A kavarópálcák tengelyeinek távolsá­gát, fordulatszámát és a kavarópálcák hosszát célszerűen úgy választjuk meg, hogy az egyik tengelyre szerelt pálcák 40 által feldobott szalma leesvén, mindjárt a következő tengely pálcáinak hatása alá kerüljön. A szalma ekkor egy rostát alig vagy egyáltalában nem érintő hullám­vonalú pályán halad. 45 Azzal hogy a szalmát a kavarópálcák verik és lebegve tartják, egyrészt a szal­mának olyan hatásos lazítását biztosít­juk, hogy közüle a szem gyakorlatilag maradék nélkül kihull, másrészt azt a 50 hatást érjük el, hogy a szerkezet rázó­rostájára csupán a szálas szalma közül kihulló törek- és szemkeverék kerül, úgy hogy ez részben a törekrosta munkáját is elvégzi. 55 A különböző tengelyekre szerelt kava­rópálcák mozgása lehet fázisban levő vagy fázisban eltolt szinkron mozgás, bi­zonyos esetekben azonban célszerű a kü­lönböző tengelyeket különböző fordulat- 60 számmal járatni. Egy-egy tengelyen egy-egy a tengelyre merőleges síkban, egymás mögött több kavarópálcát is elrendezhetünk. Az egy­más mögött elrendezett kavarópálcák 65 közti szögtávolság célszerűen akkora, hogy az előző pálca által feldobott szalma már lefelé mozogjon, amikor a következő pálcával találkozik. A kavarópálcák alakja célszerűen a 70 forgás értelmében hátrahajlított görbe. Ennek a kivitelnek az a célja, hogy a szalma előre dobása után lefelé mozgó pálcák a szalmát ne húzzák be a hasíté­kokba. 75 A kavarópálcák tengelyei célszerűen a rosta keretében vannak csapágyazva. A találmány szerinti berendezés egy

Next

/
Thumbnails
Contents