102504. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szemes terménynek, szálas anyagok, különösen a cséplőgép dobjából kikerülő szalma közül való kiválasztására

— 2 — példaképem kiviteli alakját a rajzon az 1. ábra hosszmetszetben, a 2. ábra felülnézetben ábrázolja. A cséplőgép (1) dobja és (2) dobkosara 6 közt kicsépelt szalma a (3) excenter és a (4) exeenterrúd útján rázott, célszerűen lefelé lejtő (5) rostára jut, amelynek a törekrosták nyílásaival egyenlő nagyság­rendű, ill. azoknál valamivel tágabb nyí-10 lásai vannak. Az (5) rosta alatt, a rosta (6) keretére szerelt csapágyakban az (1) dob tenge­lyén levő (15) szíjtárcsa útján a (16, 17) szíjáttétel révén a nyilak értelmében for-15 gatott (8) tengelyek futnak, amelyekre három-három csoportban (9, 10, 11) ka­varópálcák vannak felszerelve. A (9) ka­varópálcák forgásuk közben az (5) rostán kiképzett (12) hasítékokba hatolnak és a 20 szalmát felfelé előre dobják. Az előre­dobott szalmából annak repülése közben a szem és a törmelék az (5) rostára hull, ahol osztályozódik. Az (5) rosta nyílásain áteső termék a rázott (13) gyüjtőasztalra, 25 majd azon lecsúszva, a (14) nyíláson át, a cséplőgép nem ábrázolt nagy tisztító­művébe kerül. A (8) tengelyeket a cséplőgép valamely forgó részével, pl. az ábrázolt esetben a 30 dob tengelyére szerelt szíjttárcsával össze­kötő áttétel aránya célszerűen olyan, hogy az egyik tengelyre szerelt kavarópálcák a szalmát oly magasra és messzire dobják el, hogy az leesve, a következő tengelyre szerelt kavarópálcák hatása alá kerüljön. 3, Az (ö) rosta és a (13) gyiijtőasztal cél­szerűen acél rázórugókon függnek. Szabadalmi igények: 1. Berendezés szemeknek szálas anyagok, elsősorban a cséplőgép dobjáról leke- 4( rülő szalma közül való kiválasztására, jellemezve egy rázómozgásban tartott, a rostnyílásokon kívül hosszirányú ha­sítékokkal ellátott rosta, valamint az ez alatt elhelyezett, a szalma kívánt 41 haladási irányára merőleges, vízszintes forgatott tengelyen vagy tengelyeken küllőszerűen elrendezett, forgás közben a rostán kiképzett hasítékokon átnyúló és a szalmát eldobó kavarópálcák által. 5C 2. Az 1. alatt igényelt berendezés kivi­teli alakja, azzal jellemezve hogy a kavarópálcákat hordozó tengelyek a rosta keretében vannak csapágyazva. 3. Az 1. vagy 2. alatt igényelt berende- 55 zés kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a kavarópálcák alakja a forgás­irány szempontjából hátrahajló görbe. 4. Az előző igények bármelyikében igé­nyelt berendezés kiviteli alakja, jelle- 60 Eűiezve a kavarópálcák tengelyeit a cséplőgép valamely forgó részével ösz­szekötő olyan arányú áttétellel, hogy az egyik tengelyen elrendezett kavaró­pálcák által feldobott szalma lehullva, 65 a következő tengelyen levő kavaró­pálcák hatása alá kerül. 1 rajzlap melléklettel. i-allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents