100953. lajstromszámú szabadalom • Varrógép

Megjelent 1930 . évi szeptember hó 15-én . MAGYAR KIRÁLYI Jiggg|L SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 100953. SZÁM. I/g. OSZTÁLY. Varrógép. Ignatz Gonyk mérnök Wien. A bejelentés napja 1929. évi augusztus hó 10-ike. Ausztriai elsőbbsége 1928. évi augusztus hó 16-ika. Jelen találmány oly varrógépre vo­natkozik, melynek tokja és asztala sajtolt bádogból készül. A tok maga kétrészű, a gép pedig oly szerkezetű, hogy néhány 5 megerősítő csavar oldása után az egyik féltok minden nehézség nélkül levehető és így az egész, a tokban elhelyezett rudazat napvilágra kerül. A találmány szerinti varrógép sakkal egyszerűbb és olcsóbb, 10 mint az eddigiek és nagyobb ellenállóké­pesség, valamint csinosabb külső mellett még lényegesen könnyebb is. A csatolt rajz a találmány tárgyának egyik példaképem kiviteli alakját ábrá-L5 zolja. Az 1. ábra előlnézet, részben metszve és a tok elülső falának részbeni eltávolításá­val. A 2., 3. és 4. ábrák az 1. ábra megfelelően 10 számozott vonala szerinti metszetek. Az 5. és 6. ábra a rudazat egy részlete két nézetben. Amint azt az 1. és 2. ábrák mutatják, a varrógép (3) tokja két részből áll és pedig 5 a mellső (1) és hátsó (2) részekből, melyek lényegében véve szimmetrikusak és saj­tolt bádogból készültek. Alkalmazhatunk acélbádogot, sárgarézbádogot, vagy hason­lót. A darabok sima felülete a festést fö-0 löslegessé teszi, adott esetben lehet az egyes részeket galvanizálni. A (4) aszta­lon a tokot az (5) gyűrű segítségével erő­sítjük meg, mely az asztallal, pl. a (6) csa­varok útján függ össze. Ezen gyűrűhöz, S mely alakjával a tok lábrészéhez simul, a tok hátsó (2) része hegesztés útján, a mellső (1) rész pedig a (7) csavar útján könnyen oldhatóan van hozzáerősítve. A tok részeit egymás között az I-alakú (9) sínekkel kötjük össze, melyek megfelelő 40 kialakítással a tokrészek széléhez simul­nak, vagyis melyek hornyaiba a tokrészek széle pontosan beleillik. A (9) síneket a szilárdan álló (2) tokrésszel előnyösen he­gesztés útján kötjük össze. 45 A (4) asztallap, valamint az orsó és anyagtovábbító mozgatórudazata számára szokásos módon elrendezett (10) csapágy­testek, továbbá magának az orsónak és anyagtovábbítónak (70) csapágytestjei, 50 szintén sajtolt bádogból készülnek és he­gesztés útján vannak egymással összo kötve. A tok kétrészű kiképzése által lehetővé válik, hogy a gép (8) főtengelyét többszö- 55 rösen golyóscsapágyakban ágyazzuk; ezen csapágyak közül a (11) és (14) a rajzon láthatók. A csapágyak a (12) gyűrűkbe vannak behelyezve, melyek a szilárdan álló (2) tokrésszel mereven vannak össze- 60 kötve. A levehető (1) tokrész támasztó fe­lületekkel van ellátva, melyeken a (12) gyűrűk lazán megfekszenek. A (12) gyű­rűk egyike vagy több közülük a (13) csa­varokat hordozhatják, melyek a levehető 65 tokrész megerősítésére szolgálnak. Kívül fekvő lendkerék helyett a tok belsejében több lendítő tömeget rendezünk el és pedig a csapágyakhoz lehetőleg szim­metrikusan, hogy azokat kíméljük. A (11) 70 és (14) csapágyak között a (8) tengelyen a (15) tárcsát erősítjük meg, mely utóbbin a (17) anyagtovábbító emeltyű (4. ábra) működtetésére szolgáló (16) bütykös tár­csa ül. Ugyancsak a (11) és (14) csap- 75 ágyak között foglal helyet a (18) tárcsa melyhez az orsót meghajtó (20) excenter­rúd (19) excentere van erősítve. A (18)

Next

/
Thumbnails
Contents