99823. lajstromszámú szabadalom • Lapátgyűrű radiális gőz- vagy gázturbinákhoz, valamint eljárás annak előállítására

Megjelent 193Q. évi májvis hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 99823. SZÁM. — Vd/1. OSZTÁLY. Lapátgyürű radiális gőz- vagy gázturbinákhoz, valamint eljárás annak előállítására. Aktiebolaget Ljungströms Angturbin cég: Stockholm. Pótszabadalom a 98251. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1929. évi március hó 9-ike. Svédországi elsőbbsége 1928. évi március hó 14-ike. A 98251. számú törzsszabadalom rádiá­lis gőz- vagy gázturbinákhoz való oly lapát gyűrűt ismertet, mely két foglaló­gyűrűből és ezek által közrefogott lapá-5 tokból áll, ahol is a lapátok fecskefark­alakú végrészekkel vannak ellátva, me­lyek a foglaló gyűrűknek egymástól el­különített hornyaiba vannak behelyezve. A találmány az ily lapátgyűrűknél a 10 foglalógyűrűk hornyainak előnyös kikép­zésére irányuló javításokra vonatkozik. A találmány lényege abban van, hogy a foglalógyűrűk hornyai a gyűrűk anyagán át harántirányban terjednek. Az elrende­lő zés előnyösen olyan, hogy sugárirányban nézve a hornyok a foglalógyűrűk belső felületeitől a gyűrűk külső felületei felé haladnak. Emellett a lapátokat külön­külön állítjuk elő és végeiken feeskefark-20 alakú vagy más módon alakított részek­kel látjuk el, melyeket zömökölés vagy a szegecsfejek sajtolásához hasonló mű­velet (leszegecselés) révén arra készte­tünk, hogy a foglalógyűrűk egy-egy hor-25 nyát egészen vagy majdnem egészen lti­töltsék. A mellékelt rajzok a találmány szerinti lapátgyűrű példaképpeni megoldási alak­ját tüntetik fel: Az 30 1. ábra a lapátgyűrű egyik alakjának metszete. A 2. ábra e gyűrű egy részét nagyobb lép­tékben mutatja. A 3. ábra a 2. ábrának megfelelő részleges 35 felülnézet. A 4. ábra metszet az 1. ábrának A—A vo­nala szerint. Az 5. ábra a 4. ábrának megfelelő felül­nézet. A 6., 7. és 8. ábrák a 4. ábra szerinti lapát- 40 gyűrű módosított alakjait mutatják. A 9. ábra a lepátgyűrű egy másik meg­oldási alakjának metszete. A 10. ábra metszet a 9. ábrának B—B vonala szerint. A 45 11. ábra a 10. ábrának megfelelő felül­nézet. A 12., 13., 14., 15., 16. és 17. ábrák a 10. ábra szerinti lapát gyűrű módosított alak­jait szemléltetik. 50 Az 1—5. ábrán 10 oly lapátot jelöl, mely mindegyik végén (15) ill. (16) fog­lalógyűrűvel van ellátva (21) a turbina­tárcsa egy része, (22) pedig a (16) foglaló­gyűrűt a (21) turbinatárcsával egyesítő 55 mozgékony kapcsolat. A 2. és 3. ábrán a (15) foglalógyűrű és a (10) lapátok na­gyobb léptékben vannak feltüntetve. A lapátok fecskefarkalakú (13) végrészekkel vannak ellátva, melyek a foglalógyűrű 60 anyagán át harántirányban haladó (14) hornyokba vannak beigazítva. Mint. az 1. ábrából látható, a (13) lapátvégek hatá­roló felületei ezen megoldási alaknál egy­mással párhuzamosak. A 4. ábrán a (15) 65 foglalógyűrű egy részének nézete is lát­ható, ahol is egyes lapátok a hozzátartozó (14) hornyokba be vannak helyezve, míg más hornyok szabadon vannak hagyva. Mint az 5. ábrából látható, e hornyok a 70 lapátok (13) végrészeihez képest oly mó­don vannak kiképezve, hogy a lapátok a í'oglalógyűrűről hosszirányukban való mozgás révén le nem választhatók, ellen­ben a foglalógyűrűkhöz képes öni^aguk- 75 kai párhuzamosan, vagyis a hornyok hosszirányában elmozogni képesek, amennyiben a lapátokat oly erő befolyá-

Next

/
Thumbnails
Contents