97336. lajstromszámú szabadalom • Vízen csúszó saru

Megjelent 1929. évi szeptember hó 128-án. MAGYAR KIRÁLYI S^fflí SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97336. SZÁM. — XX/g. OSZTÁLY. Vízen csúszó saru. Krupka József és Krupka Cölestin gépszerkesztők Wien. A bejelentés napja 1928. évi május hó 26-ika. Ausztriai elsőbbsége 1927. évi julius hó 14-ike. A találmány vizén csúszó sarukra vonat­kozik, melyeknél a láb a vízálló burko­lattal áthúzott bordázatból (vázból) való úszótesttel a használat alatt könnyen old-5 hatóan van összekötve. A találmány ér­telmében a burkolat, a láb vízmentes el­zárására szolgáló, célszerűen, közel a tér­dig érő, tömlőalakú toldattal egy darab­ból áll vagy több egymással nem oldha-10 tóan egy darabbá összeerősített részből van kiképezve, mimellett a bordázatot tömlőtoldaton keresztül vezetjük be és a belsőrészben támasztjuk ki. Más, vizén csúszó vagy futó sarukkal el-15 lentétben, amelyeknél több részből össze­épített és összecsavarolt bordázat (váz), az összehajtható csónakhoz (Faltboot) ha­sonlóan, vízálló burkolattal van bevonva, a találmány szerint épített, vizén futó 20 sarú, nagy stabilitás mellett, különös könnyűségével tűnik ki, amely azáltal válik lehetővé, hogy a bordázat egyes részei, amelyek a tömlő- vagy zsákalakú, zárt burkolat belsejében vannak össze-25 építve, egymáshoz és a burkolathoz viszo­nyítva, ki vannak merevítve, miáltal ezek a részek nagyon gyengékre méretezhetők és semminemű, kölcsönös összekötést nem igényelnek. 30 Következésképen az ilyen vizén futó vagy csúszó sarupár, amelynek kb. csak 6 kg. a súlya, hátizsákban kényelmesen hordozható és elveszthető segédeszközök nélkül néhány pere alatt összeállítható, 35 míg az eddig ismert, vizén futó saruk kb. 20 kg. súlyúak és a bordázat összeépítésé­hez számos csavarolást vagy hasonlót igényelnek. A vizén csúszó saru csekély súlya, a 40 hósarukkal való járáshoz hasonlóan, a lábak felemelését és az átlépést megen­gedi, miáltal a vízbe való zuhanás (bu­kás) után a szabad felkelés is lehetővé válik. A mellékelt rajzon, a találmány szerint 45 épített, vízen csúszó saru példaképen vett, megoldási alakja van feltüntetve. Az 1. ábra a vizén csúszó saru oldalnézete, a 2. ábra a felülnézete, a 3. ábra az elölnézete, a 50 4. és 5. ábrák a bordázat két részét mu­tatják. A 6. ábra a bordázat rúdjait összekötő da­rab távlati képe. A 7. ábra a harántmerevítést biztosító ke- 55 retet és a rudak ágyazási módját tünteti fel. A 8. ábra a rudak összekötésének módját, nagyobb léptékben mutatja, míg a 9., 10. és 11. ábrákon más részletek lát- 60 hatók. A cstíszó saru oly úszótestből van ké­pezve, mely a vele oldhatóan összekötött lábat körülzárja és a láb bevezetésére szol­gáló nyílást kivéve, teljesen zárt (1. és 2. 65 ábrák). Az úszótest fa- vagy fémrudakból vagy hasonlókból való (a) bordázatból (vázból) áll, mely a célszerűen zsák- vagy tömlőalakú, zárt, vízmentes anyagból való (b) burkolatba van építve. A burkolat, a 70 láb és a bordázat részeinek bevezetésére szolgáló (c) nyílást kivéve (2. ábra), tel­jesen és oldhatatlanul zárt. A bordázat két(s, sl) rúdcsoportból áll, amelyeknél a rudak esernyőváz rúdjaihoz hasonlóan 75 vannak elrendezve (4. és 5. ábrák). Az (s, sl) rúdcsoportok csúcsainak képzésére egy-egy kúpalakú (1) összekötődarab szol­gál (6. ábra), mely a palástján a (2) hossz-

Next

/
Thumbnails
Contents