97079. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható ágy

Meg-jelent 1929. évi szeptember hó 16-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 97079. SZÁM. — XYI/f. OSZTÁLY. Összecsukható ágy. Hegedűs A. és Társa cég Budapest. A bejelentés napja 1928. évi április hó 14-ike. Ismeretesek olyan laposra összehajtható ágyak, melyeknél a fekvőhelyként szolgáló keret az ágy fej- és lábrészeivel kampók útján kapcsolódik, melyek vagy az idom­vasakból (pl. szögvasakból vagy T-vasak­ból) készült fej- és lábrész lábain alkalma­zott nyílásokon keresztül kapcsolódnak a fej- és lábrésszel, vagy pedig közvetlenül a fej- és lábrész vízszintes harántrúdján fekszenek fel. Az ilyen ágyaknál elő szo­kott fordulni, hogy ha a felállított ágy fej­vagy lábrészét annak felső harántrúdjánál fogva megrántjuk, a derékalj keretet a fej­vagy lábrésszel összekötő csuklós rudak emelőrudazatként működnek és a keret kampóit a velük kapcsolódó elemekből ki­emelik. Ennek az a következménye, hogy az ágy összedűl. Ez a hátrány különösen a már említett ágyaknál fordul elő, melyek­nek lábai idomvasakból készülnek, to­vábbá olyanoknál, ahol a kampók felfek­vési felületét képező összekötőrúd szög­vasból készül és a kampók az összekötő­rúd élén, tehát kis felületű támaszon fek­szenek fel. Ezeknél az ágyaknál a teljes stabilitás elérése nehézségekbe ütközik és megfelelő merevítés alkalmazása nélkül el sem érhető. A találmány már most abból a már em­lített tényből indul ki, hogy az ágyak nem kívánt szétkapcsolódásánál a csuklórudak a kampót az összekötő rúdról (vagy a láb nyílásából) emelőrudazatként működve emelik ki. Ezért olyan eszközről kellett gondoskodni, mely az összekötő csuklós ru- 35 dak ezen törekvésével szemben hat. Ilyen eszközként a találmány értelmében a fekvő­helyet (sodronyderékaljat vagy deszkát) tartó keretnek keskenyebb, tehát az ágy fej- és lábrészeivel szomszédos sínjének 40 alsó részén reteszt alkalmazunk, mely az ágy felállítása után úgy a fej-, mint a láb­rész vízszintes összekötőrúdjainak alsó ol­dalával hozandó kapcsolódásba és pedig oly módon, hogy a retesz az összekötő- 45 rúd alsó oldalához hézag nélkül, szorosan odaszoruljon. Ez a retesz az összekötő csuklóknak azt a törekvését, hogy a kam­pókat helyükből kimozdítsák, teljesen el­lensúlyozza és így az ágy összedölését meg- 50 akadályozza. A mellékelt rajz a találmány szerinti ágynak foganatosítási alakját mutatja. Az 1. és 2. ábrán a biztosító retesszel ellátott ágy elölnézete és függőleges hosszmetszete 55 van feltüntetve. Az ágy ismert módon az (1) fej-, illetve lábrészből és a fekvőhelyet tartó (2) lapos­vaskeretből áll, mely a fej- és lábrésszel a (3) csuklós rudak útján van összekötve. A 60 (2) keret hosszanti sínjeinek végein a (4) kampók vannak kiképezve, melyek az ágy­nak a rajzom feltüntetett foganatosítási alakjánál a fej-, illetve lábrész vízszintes (5) harántrúdjával kapcsolódnak. A talál- 65 mány értelmében a (2) keret (6) haránt­sínjének alsó oldalához a (7) retesz van erősítve, mely a rajzon példaként a (8)

Next

/
Thumbnails
Contents