97079. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható ágy

— 2 — szegecs körül forgó retesz alakjában van kiképezve. A retesz felerősítése oly módon történik, hogy az a 2. ábrán látható mű­ködő helyzetében az (5) harántrúd alsó 5 oldalához erősen nekifeszül. A találmány szerinti újítás nemcsak a rajzon feltüntetett ágynál, hanem minden leírt rendszerű összecsukható ágynál al­kalmazásra találhat. Az 1. és 2. ábrán fel-10 tüntetett forgóretesz helyett tolóretesz is alkalmazható. Szabadalmi igény: Összecsukható ágy, melynél a fekvőhelyet tartó keret az ágy fej- és lábrészeivel kampók útján kapcsolódik és azokkal csuklósrudak segélyével van összekötve, jellemezve a fekvőhelyet tartó keret kes­kenyebb oldalainak alsó részén alkal­mazott, használati helyzetükben a fej-és lábrész vízszintes összekötőrúdjainak alsó felületéhez feszültséggel szoruló re­teszek által. 1 rajzlap melléklettel. ','nllas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents