95792. lajstromszámú szabadalom • Váltóáramú berendezés villamos üzemű vasutak részére

Megjelent 1929. évi november lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95792. SZÁM. — Vg/2. OSZTÁLY. Váltóállító berendezés villamosüzemű vasútak részére. Telefongyár Részvénytársaság1 cég Budapest. A bejelentés napja 1926. évi julius hó 17-ike. A találmány tárgya váltóállító beren­dezés villamos üzemű vasútak részére, mellyel a váltót a kocsi- vagy mozdony­vezető tetszósszerint állíthatja. 5 A találmány nevezetesen oly váltóál­lító berendezésekre vonatkozik, melyeknél a csúcssíneket emeltyű, vagy más áttéte­lek útján elektromágnes (solenoid) ismert módon állít, lényege pedig abban áll, 10 hogy az elektromágnes állítóhorgonyát (vasmagját) a csiicssínnel összekötő ele­meSben bármely helyen, a gerjesztő áramkörnek átkapcsolására szolgáló, az állítóhorgony mozgásirányváltozásánál 15 érvényre jutó üresjárat (holtmozgás) van beiktatva és az állítóhorgonyt végállásá­ban rúgó, súly vagy más erő terheli, mely a horgonyt végállásából visszamozgatni iparkodik. 20 A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány lényegét feltüntető példakénti kiviteli alakot mutat vázlato­san, a 2. és 8. ábra pedig két másik példakénti 25 kiviteli alaknak képét adja. Az (1) csúcssíneknek állítására a kettős (2, 3) elektromágnes szolgál, melyeknek (4) vasmagja (horgonya) közös Az 1. ábrán feltüntetett kiviteli alaknál 30 a (4) horgony az (5) csap körül forgatható (6) emeltyűvel van összekötve, úgyhogy a (4) horgony aszerint, amint a (2) vagy (3) elketromágnes behúzza, a (6) emeltyűt az egyik vagy másik értelemben elforgatja. 35 A (6) emeltyűnek másik végét az (1) csúcssínekkel a (7) húzórúd köti össze. A találmány szerint a (6) emeltyű és (7) húzórúd között üresjárat (holtmozgás) van beiktatva, mely ezen kiviteli alaknál a (7) rúdnak végén alkalmazott (8) hossz- 40 nyílásból áll, melybe a (6) emeltyűnek a (9) csapja nyúlik be. A (6) emeltyűn a (10, 11) érintkező van, melyet pl. a (12) vezeték földre kapcsol. A (10) és (11) érintkezőktől nem nagyobb 45 távolságban, mint a mekkora a (9) csap­nak játéka a (8) hossznyílásban, a (13) 511. (14) érintkezők vannak alkalmazva, melyeket a velük érintekzésbe jövő (10, 11) érintkezők a (6) emeltyűnek kilengeté- 50 sénél magukkal vihetnek. E célból pl. a (13, 14) érintkezők a (0) csapokon csúszó (15) kengyelre vannak szigetelten megerő­sítve. A (2) elektromágnes tekercsének egyik 55 vége a (13) érintkezőhöz, a (3) elektro­mágnes tekercsének egyik vége pedig a (14) érintkezőhöz van kötve, míg mindkét elektromágnesnek másik végét a (16) ve­zeték alant leírt ismert módon a (17) 60 munkavezetékre kapcsolja rá. (18) és (19) két rúgó, melyek közül a (18) rúgót a (4) horgony pl. a (20 ütköző útján akkor fe­szíti meg, ha a (2) elektromágnes ger­jesztett állapotában a horgonyt behúzta 65 és ezáltal a (6, 7) rúdazat útján az (1) csúcssínt a rajzon feltüntetett helyzetbe állította. Ebben a helyzetben a (10) és (13) érintkezők érintkeznek, úgyhogy a munka­vezetékből jövő áram a (16) vezetéken, (2) 70 elektromágnesen, (10, 13) érintkezőkön és (12) vezetéken át földelve van. Ha most a (16) vezetéknél az áramot megszakítjuk, ami alant leírt ismert mó- , don történik, akkor a (2) elektromágnes a 75 (4) horgonyt elereszti, mire a (18) rúgó a horgonyt visszafelé mozgatja és pediig any­nyira, amennyire ezt a horgony által for-

Next

/
Thumbnails
Contents