95509. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati szőrnek, gyapjunak és az ezekből előállított árúknak kíméletes klórozására

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95509. SZÁM. — XlV/a. OSZTÁLY. Eljárás állati szőrnek, gyapjúnak és az ezekből előállított áruknak kíméletes klórozására. Dr. Böhm Erich vegyész Wien. A bejelentés napja 1927. évi november hó 19-ike. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi december hó 1-je. Állati szőrnek és gyapjúnak klórozása által tudvalevőleg tetemesen fokozódik azoknak fénye. Azonban ezen klórozásnak klórvízzel vagy klórmésszel vagy nátrium-? 5 hipoklorittal való foganatosítása, amely anyagokat erre a célra kizárólag használ­ták, eltekintve a kellemetlen szagtól és a munkások egészségének veszélyeztetésétől és annak szükségességétől, hogy klórtálló 10 készüléket kell alkalmazni, azért is kifo­gásolandó, mert a kezelt anyagok klórfel­vételét nem lehet a szükséges pontossággal szabályozni. Klórfelesleg az állati szőrt vagy gyapjút tetemesen károsítja és még 15 nagyobb mértékben áll ez az emellett min­dig jelenlevő vagy felszabaduló alklóros­savra nézve. Azonfelül a szőrön vagy gyapjún leváló mész- vagy másefféle csa­padékok éppenséggel nem kívánatosak. 20 A találmány tárgya ezen hátrányok ki­küszöbölése és az állati rostok és gyapjú klórozásának teljes biztossággal és pontos­sággal való megszabása és foganatosítása. Ezen célnak megfelelően a találmány 25 lényegileg abban áll, hogy az állati szőrt, gyapjút vagy ezekből előállított árut, kü­lönösen kalaptompot, sósavat tartalmazó vagy fejlesztő anyag és egy oxidáló szer hatásának tesszük ki, miáltal a jelenlévő 30 vagy keletkező sósav bomlása megy végbe és a klór keletkezési állapotban és adott esetben pontosan előre megszabott meny­nyiségben az áru által azonnal felvétetik, Ezáltal minden kellemetlen szag és az 35 egészség veszélyeztetése, úgyszintén a be­rendezés megsérülése el van hárítva és a szőrnek és gyapjúnak kallózási képessége is fokozódik. Célszerűen olyan kloridot, és savat választunk, amelyek a reakciónál vízben oldható sót adnak, tehát főleg al- 40 kálikloridokat és előnyösen kénsavat. 1. Foganatosítást példa. Velourtompokat egy órahosszat kb. 80°­nál 5%-os konyhasóoldattal kezelünk és azután 2%-os hidrogénszuperoxidoldatba 45 adjuk, amelyhez lassanként, esetleg mele­gítés közben, kénsavat öntünk, amíg a kló­rozás, amely az áru fényén felismerhető, a kívánt fokot elérte. Általában 2% kénsav­nak lassú hozzáadása elegendő. Ha azon- 50 ban különösen nagy fényt akarunk elérni, akkor a kénsavhozzáadás fokozható. 2. Foganatosítást példa. Velourtompokat 1% klórnátriumoldatba való behelyezés útján 80°-nál, Va—1 óra- 55 hosszat itatunk, azután rövid ideig centri­fugáljuk és y2 órán át 30—50°-nál olyan oldatba tesszük, amely 0.1% hidrogénszu­peroxidot és 0.2% kénsavat tartalmaz. Az­után rövid ideig centrifugáljuk és csévé- 60 zés nélkül, 50—70°-nál szárítjuk. A főké­peni klórfejlődés és klórbehatás emellett nem az erősen hígított oldatban, hanem a szárításnál megy végbe. Minthogy azon­ban a behatás magasabb hőmérsékleteken 65 és a szárítás folytán helyileg koncentrált alakban megy végbe, ennek folytán annak hatása, dacára a kezelő oldat nagy hígítá­sának, éppen olyan jó. mint az I. példá­ban. 70 3. Foganatosítási példa. A tompokat 0.5—1%-os sósavval itatjuk és azután vízbe tesszük, amelyhez lassan­ként addig adunk hidrogénszuperoxidot,

Next

/
Thumbnails
Contents