95509. lajstromszámú szabadalom • Eljárás állati szőrnek, gyapjunak és az ezekből előállított árúknak kíméletes klórozására

— 3 — míg a kívánt klórozási fokot elértük. Ahe­lyett, hogy a tompokat vízbe tennők és a hidrogénszuperoxidot hczzáíolyasztanók, úgy is eljárhatunk, hogy a tompokat 0.5— 5 1%-os sósavba kb. 20 percig betesszük, rö­vid ideig centrifugáljuk vagy pedig csak jól lecsepegtetjük és azután a kívánt ha­tás szerint 0.2—0.6%-os hidrogénszuper, oxiddal bevonjuk és szárítjuk. 10 Lehet olyan orgános anyagokat is hasz­nálni, amelyek oxidálószerekkel kezelve klórt adnak, amilyen pl. a sósavas anilin, miáltal a fény és fogás ínég tovább javít­ható. 15 Szabadalmi igények: 1. Eljárás állati szőrnek, gyapjúnak és az ezekből előállított áruknak, különösen kalaptompoknak kíméletes klórozására, 20 jellemezve azáltal, hogy az árura sósa­vat tartalmazó vagy fejlesztő anyagot és egy oxidáló szert engedünk hatni, miáltal az áru a klórt keletkezési álla­potában azonnal felveszi. 2. Az 1. igény szerinti eljárás foganato- 25 sítási módja, jellemezve azáltal, hogy egy klórtartalmú anyag vizes oldatával itatott árut vízzel hígított hidrogénszu­peroxidba teszünk és ehhez lassanként olyan vízben oldható savat adunk, 30 amely a kloridot megbontani képes. 8. A 2. igény szerinti eljárás foganatosí­tási módja, jellemezve azáltal, hogy a klórtartalmú anyagot és a savat úgy választjuk meg, hogy az ebből és a sav- 3c ból keletkező reakciótermék vízben old­ható. 4. A 2. igény szerinti eljárás foganatosí­tási módja, jellemezve azáltal, hogy a klórtartalmú anyag valamely alkáli- IC klorid. 5. A 4. igény szerinti eljárás foganatosí­tási módja, jellemezve azáltal, hogy az alkáliklórid klórnátrium, a sav pedig kénsav l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents