92045. lajstromszámú szabadalom • Tetszőlegesen szabályozható fordulatszámú folyadékhajtümű

Megjelent 1930. évi május lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 92045. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Tetszőlegesen szabályozható fordulatszámú folyadékhajtómű. Yág-ó Pál főmérnök Budapest és Braren Lorenz Konrád főmérnök München. A bejelentés napja 1924. évi április hó 12-ike. Németországi elsőbbsége 1923. évi április hó 13-ika. A jelen találmány tárgya folyadék' hajtómű^ melynek fordulatszáma maximá­lis értéktől nulláig és ellenkező forgás­iránynál ugyanazon maximális értékig 5 változtatható. Ezt azáltal érjük el, hogy minden egyes munka-körfolyamatban a rendelkezésre álló energiának nagyobb vagy kisebb ré­szét nem használjuk fel. Ez a gondolat 10 egyszerű módon, pl. akként van megvaló­sítva, hogy a minden egyes munkafolya­mat alatt szállított folyadéknak egy része, energiaveszteség nélkül, vagy csupán cse­kály energiaveszteséggel vezettetik a 15 szívótérbe vagy vissza a generátorhoz, míg a megmaradó rész előbb valamely folya­dókmótor, pl. toikos hajtómű, csillagmotor vagy turbina révén történő munkaleadás után, szintén a szívótérbe vagy vissza a 20 generátorba vezettetik, ahol is alkalmas módon elrendezett visszacsapó szelepek el­rendezése folytán ugyanolyan értelmű áramlást érünk el. A két rész viszonyának változtatásával a motor fordulatszámát 25 tetszőlegesen változtathatjuk, míg a forgás értelme az áramlás irányának megfordítá­sával változik. A generátor egyenlőtlen szállításának kiegyenlítésére, a berende­zésbe a találmány szerint, energia tároló 30 van beépítve, mely a szakaszosan fellépő lökéseket felfogja ós az energiát a munka­nélküli szakaszok alatt leadja. Az energiatárolónak közvetlenül a gene­rátorral közlekedő nyomótérben való el-35 rendezése folytán lehetővé válk a hajtómű karakteristiikájának gőzgép-karakteristika módjára való kiképzése, úgyhogy a mo­tor sebessége, minden egyes szabályozási fokozatban, terhéléséneik megfelelően ön­működően áll be. 40 A mellékelt rajzok a találmány tárgyá­nak több, példakóppeni foganatosítási alakját szemléltetik. Az 1. ábra egyhengeres folyakéfchajtómű­nek vázlatos képe. A 45 2. ábra a dugattyú hasítékainak és a hengeren elrendezett összekötő toldatokat személtejti. A 3. ábra a 2. ábra szerinti dugattyúnak és hengernek kifejtése. A 50 4. ábra kéthengeres hajtómű fölülnézete, résziben a 6. ábra I—I vonala szerinti met­szetben. Az 5. áibra, a 4. ábra felülnézete, de metszet­ben a 6. ábra II—II vonala szerint. A 55. 6. álbra harántmetszet a 4. ábra III— III. vonala szerint, A 7. ábra metszet a 4. ábra IV—IV. vonala szerint. A 8. ábra metszet a 4. ábra V—V. vonala 60 szeriint. A 9. ábra a csökkentett sebességű hátra­menet számára beállított szabályozó du­gattyút tünteti fel. A 10. ábra a 7. ábra szerinti ábrázolásban 65 mutatja a szabályozó dugattyút, a 9. áb­rának megfelelő helyzetben. A 11. ábra metszet a 4. ábra VI—VI. vonala szerint. A 12. ábra forgó generátorral ellátott haj- 70 tóművet szemléltet. A 13. ábra a szabályozó szerkezeten át vett metszet, a 12. ábra VII—VII. vonala sze­rint. A 14. ábra a 13. ábra szerinti szabályozó 75 szerkezet kifejtése. A

Next

/
Thumbnails
Contents