91137. lajstromszámú szabadalom • Kapaszkodó hajtókerék mótorekékhez, vontatógépekhez stb.

Megjelent 1930. évi július hó 1-én, MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 91.137. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Kapaszkodó hajtókerék mótorekékhez, vontatógépekhez stb. Sohner Róbert mérnök Wien. A bejelentés napja 1925. évi január hó 3-ika. Mótorefcék, vontatógépek és hasonlók kapaszkodó hajtókerekeinél már haszná­latosak a kerékkoszorún leszerelhetően el­rendezett kapaszkodók. Az ilyen kapasz-5 kodó hajtókerekeknek hátránya, hogy a kapaszkodóknak a kerékkoszorán való el reteszelésére szolgáló szerkezet a kerék koszorú közvetlen közelében van, úgy­hogy ha a kerék csak kevéssé süpped is 10 a talajba, az elreteszelőszerv a talaj ja] érintkezve elpiszkolódik s gyakran meg is sérül. E mellett az eddig ismeretes ilyen kerekeknél a kapaszkodók fel- és le szerelése körülményes és időtrabló. 15 A találmány célja a fentnevezett hát rányok kiküszöbölése. Ezt a találmány értelmében azáltal érjük el, hogy a kap­csolószerveknek a kapaszkodók elretesze­lésére szolgáló részei és ezek zárai a 20 kerékkoszorútól távol vannak elrendezve, hogy e részeknek a talajjal való érint kezése elkerültessék. A rajzon egy foganatosítási példa van feltüntetve; 25 1. ábra a hajtókerék egy részének hom­loknézete, 2. ábra az 1. ábra II—II szerinti met­szete; 3. ábra a. lefejtett kerékkoszorú felül-30 nézete, míg a 4., 5. és 6. ábrák a kapaszkodót oldal-, mellső- és felülnézetben mutatják. A hajtókerék az (a) kapaszkodókból, a (b) kerékkoszorúból, (c) küllőkből és (d) 35 agyból áll. A feltüntetett példánál a ke­rékkoszorú és a küllők U-keresztmetsze­tűek. Mindegyik (a) kapaszkodó (x) kap­csolószerv révén van a kerékkel kap­csolva. Mindegyik (x) kapcsolószervre oldható (y) závár hat, mely a kapcsoló- 40 szervet és a kapaszkodót helytállóan rög­zíti a keréktesten. Az (x) kapcsolószerv és az (y) zár különbözőképpen képezhető ki és rendezhető el. A feltüntetett példánál a kapcsolószervet derékszögben meghajlí- 45 tott gömbvas képezi, melynek egyik (1) szára a lehorgonyzó orsót képezi, míg másik (2) szára az (y) zár révén a kerék alkalmas részeihez kapcsolható. Az (y) zár a feltüntetett példánál a rúgóra szerelt 50 (5) pecekből áll, mely a (2) szár (6) fura­tába fog. Az (5) pecket hordó (8) lapos­rúgó másik vége (9) szegecsek révén a kerék (c) küllőjére van erősítve. A (8) rúgó és a (c) küllő közé a (10) alátétdarab 55 van iktatva. A (8) rúgó kissé elhajlik a (c) küllőtől, úgyhogy iköztüík (12) rés ma­rad, A kapaszkodók a feltüntetett példánál egyetlen öntvénydarabból állnak. Mind- 60 egyik kapaszkodó a kerékkoszorúhoz fekvő, téglányalakú (15) alaplappal bír, melynek egyik hosszéléről nyúlik kifelé az egymástól (18) köz által elválasztott két (19, 20) kapaszkodókarom, melyeknek 65-alakja az 5. és 6. ábrából látható. Az alap­lap keresztmetszete a középen a legvas­tagabb, oly célból, hogy az alaplap törését elkerüljük, még ha az alaplap nem is fek­szik tökéletesen a kerékkoszorúhoz. A ka- 70 paszkodó (16, 17) füleinek (22, 23) furatain dughatjuk át a kapaszkodónak a kerék­koszorúra való felillesztése után a kap­csolószerv (1) szárát. A (19, 20) karmok a (15) alaplemezhez képest ismert módon 75 kissé ferde helyzetűek, ami a talajba való könnyű benyomulásukat segíti elő.

Next

/
Thumbnails
Contents