90477. lajstromszámú szabadalom • Kapcsoló szerkezet automobilvontató járművekhez akasztott pótkocsik számára

Megjelent 1930. évi augusztus hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG szabadalmi leírás 90477. SZÁM. — XXa/2. OSZTÁLY. Kapcsolószerkezet automobil-vontatójárművekhez akasztott pótkocsik számára. La Société Anonyme des Trains Chenard & Walcker F. A. 11. Gennevilliers. A bejelentés napja 1925. évi február hó 20-ika. A találmánynál az automobil-vontató­járműhöz akasztandó négykerekű pótkocsi a vontatójárművel a pótkocsi merev ko­csirúdja segítségével van összekötve, a 5 vontatójárműnek ezen merev kocsirúddal összekötött vontatószerve pedig függőlege­sen elállíthatóan van elrendezve, úgyhogy a pótkocsi súlyának egy része átvitetik a vontatójárműre és ez utóbbi hátsó kere-10 keinek a talajon való adhézióját növeli. A találmány értelmében továbbá a pót­kocsi fékszerkezetének vezérlésére egy a ráakasztási kapoccsal lengőemeltyű útján összekötött húzóelem van alkalmazva, mi-15 mellett a lengőemeltyű elállítására egy a két kocsi összekötött állapotában a vontató­jármű által hordott és a járművezető ülé­séről működtethető kerethez támaszkodó kulissza szolgál. 20 A rajzon a találmány foganatosítási pél­dája látható. Az 1. ábra a vontatójármű és a hozzája kap­csolt pótkocsi oldalnézete. A 2. ábrán megnövelt léptékben az 1. ábra 25 egy része van feltüntetve, a 3. ábra pedig a 2. ábrához tartozó alap­rajz. A (36) vontatójármű a (32) pótkocsival a (6) ráakasztási kapocs útján van össze-80 kötve, mely villalakú és a (40) rúgók be­hatása alatt álló két (38) és (39) csappal van ellátva. Ezen (6) kapocs a (41) von­tatórúd végén van elrendezve, mely a pót­kocsi merev (7) kocsirúdján belül elcsúsz-85 tathatóan van elrendezve és a (19) erős rúgó behatása alatt áll, mely a (41) von­tatórudat előremeneszteni törekszik és egy­részt a (7) kocsirúd (42) ütközőjére, más­részt pedig a (41) vontatórúd vastagítására támaszkodik. 40 A (6) ráakasztási kapocs a (2) vontató­oszlopot fogja körül, mely egy a (45) for­gattyú segítségével a (46) kúpkerék útján működtethető csavarorsót képez és a (47) csavaranyát hordja, melynek segélyével a 45 (6) ráakasztási kapocs felemelhető. Ilyen módon a pótkocsi súlyának egy bizonyos része a vontatójármű hátsó (48) kerekeire vitetik át, minek folytán ezek adhéziója a talajon megnövekszik. 50 A (41) vontatórúd vége a (27) emeltyű középrészével csuklósan van összekötve, ezen (27) emeltyű alsó végéhez pedig a (8) húzóelem csatlakozik, mely a (43) rúgó behatása alatt áll és egy rendes típusú (44) 55 fék működtetésére szolgál, mely fék zára­tik, ha a (8) húzóelem előrehuzatik. A (27) emeltyű másik vége a (28) csukló­rúd útján a (29) kulisszához csatlakozik, mely a (7) kocsirúd tengelye szerint iga- 60 zodik és az ezen kocsirúdra rögzített (30) csúsztatővezetékben mozoghat. A (29) kulissza a köralakú (31) kerethez támaszkodik, mely a vontatójármű (2) vontatóoszlopa körül van elrendezve. Ezen 65 keret a (32) csavaranya segítségével, mely a keretet hordja, hosszirányban elcsúsz­tatható, a (32) csavaranya mozgatására pedig a kocsivezető üléséről működtethető (32) kézikerék segítségével forgatható orsó 70 szolgál, mely a (32) csavaranyát (33) Ve­zetékében elcsúsztatja. A (7) kocsirúd továbbá a (25) görgőket hordja, melyek a beakasztás műveletének elősegítésére a vontatójármű hátsó részén 75

Next

/
Thumbnails
Contents