89672. lajstromszámú szabadalom • Repülőgép

Megjelent 15130. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ii SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 896 72. szám. — V/h. OSZTÁLY. Repüló'gép. Miittioni Antonio Iparos Florenz. A bejelentés napja 1924. évi december hó 17-ike. Olaszországi elsőbbsége 1923. évi december hó 22-ike. A találmány a röpülőgépek edd ige ló is­­m ere lessé vált lypusajlöl kü Ión hözö röpülő­­gépre vonatkozik. A repülőgépnek középen elhelyezett cel- 5 Iája van. mely hengeres vagy sokszög­­keresztmelszetű. pl. nyolc- vagy hatszögleles lehel és mely célszerűen fából vagy fém­ből készül. A cella oldalit, hosszirányban haladó áttörésekkel van ellátva. A közé- 10 pen elhelyezett hengeres cella a készülék vázát alkolin. egében azonban egyúttal bor­dás hordfelülelel alkot. A motort a laláimány szerinti röpühV gépnél. a hengeres cella belsejében, annak 15 mellső' torkolata közelében úgy helyezzük el, hogy a hengeres cella átmérőjénél ki­sebb átmérőjű csavar a cellából alig nyú­lik ki. A röpülőgép a hengeres cella oldalain 20 elhelyezett szárnyakkal és slabilizálorok­­kal, hátsó részén pedig magassági és oldal­­kormányokkal van ellátva. A mellékelt rajz a találmánynak példa­­képpeni foganalosílási alakjál szemlélten, 25 mely laláimány lényege az. hogy a repülő­gépet középen fekvő, hengeres szárnnyal látjuk el. Az 1. ábra oly röpülőgép vázlatának hom­loknézete, mely bordás liordfelület gya.-3ö nánt ható középső hengeres cellával van ellátva. A 2. ábra az 1. ábra szerinti repülőgép homloknézete. A 3. ábra oldalnézete. A 35 4. ábra alaprajza. A röpülőgép lényegében a gép közepén elrendezett fából, vagy fémből készüli hen­geres (a) cellából áll (1. ábra). A hengeres cella kétoldalt (b) átlöré- 40 sekkel van ellátva, mely áttörések fölölt kb. vízszintes helyzetben vannak elren­dezve a cella egész hosszában végighaladó (c, c) hordfelülelek. A hordfelületek ennél a repülőgépnél egy darabot alkotnak, mely azonban há- 4f> rom, különböző méretű övből vannak összeléve, még pedig a mellső, merev és széles, a stabilizátorokig terjedő (d) öv­ből (l. ábra), a középső keskenyebb (e'i és a hátsó (f) övből, mely a középső (e) 50 övnél szélesebb, de a (d) övnél keske­nyebb. A hordfelületek mellső részében, a (d, e) övék ütközési helyén keletkezett sarok­ban. (g: csuklók körül lengő (h) stabil!- 55 zátorok vagy harántirányú kormányok vannak felerősítve. A hengeres (a) cella mellső részének tetején foglal helyet a függélyes (k) h.raj. mely nagyjában a henger alkotóját kő- 60 véli és (l)nél kettéágazik. A (le) taraj nem­csak irány-uszonyt alkot, hanem a vezető számára való (m) gondola védelméül is szolgál. A bordás hordfelületek bővített (f) övei- 65 hez az (n) csuklókban, két (o) magassági kormány csatlakozik. Az ismertetett kormányzó szervek, még­pedig a (h) slabilizátorok, az (o) magas­sági kormányok és a; i) oldalkormány 70 acélból készült.vonóhuze..ok segélyével mű­ködtetnek és a vezetőszervek mentén ha­ladnak a vezető gondolához, a honnan kéz­zel vagy lábbal működtetnek, a közönséges röpülőgépek kormányzó szerveinek mód- 75 jára. A röpülőgép csavarja a szokásos alakú és két vagy négy szárnya van (2. ábra). A (q) csavar a hengeres (l1) cella belső­jében is elhelyezhető, amikor is hasznaiul SO

Next

/
Thumbnails
Contents