89359. lajstromszámú szabadalom • Vándorrostélyoknál a végsőrostélytestek megerősítési módja

Megjelent 1930 . évi szeptember hó 237-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 89359. SZÁM. — XVIII/d. OSZTÁLY. Tölcsér. Lebovits Náthán órás Budapest. A bejelentés napja 1924. évi október hó 6-ika. A találmány tárgya olyan tölcsér, mellyel a folyadéknak a palackból töltés közben való túlömlése megakadályozható, továbbá megakadályozható a tölcsérnek a 5 palackból való kiemelése után a tölcsér­ben maradt folyadék kiömlése és végül pontosan megmérhető a palackba töltött folyadék mennyisége. A rajz a találmány szerinti tölcsér több 10 kiviteli alakját mutatja példaképen és pe­dig az 1. ábra az egyik kiviteli alak függélyes metszete, a 2. ábra annak felülnézete, a 15 3. ábra egy másik kiviteli alak függélyes metszete, a 4., 5. ábrák részletrajzok, a 6. ábra egy harmadik kiviteli alak füg­gélyes metszete. 20 Az 1. ábra szerinti tölcsér az (1) edény­ből áll, melynek (2) fenéklapja középen a (3) szelepüléssé van kiképezve. A (3) sze­lepülésre a (4) tömítőgyűrűvel ellátott (5) szeleptányér fekszik fel. Az (5) szeleptá-25 nyér alsó lapján a kétszer hajlított (6) rúd van megerősítve, mely az (1) edény (9) fogantyúján megerősített (7) hüvelyen halad át és közel felső végéhez, a (7) hü­vely felső nyílását elzáró (8) tárcsával 30 van ellátva. A (6) rúd a (7) hüvelyben el­helyezett (10) spirálrúgó hatása alatt áll, amely igyekszik a (6) rudat és így az (5) szeleptányért is lefelé nyomni. A (6) rúd felső vége a (11) tengely körül elforduló 85 (12, 13) kétkarú emelő (12) karjával van csuklósan összekötve, míg a (13) kart a (9) fogantyún megerősített és a (13) kar (14) hasítékán (2. ábra) átnyúló (15) lemezrúgó rögzíti helyzetében. A (2) fenéklap alsó oldalán (16) karimázással van ellátva, ÍO mely a (17) tekuőalakú résszel (18) zárt teret alkot és e térbe torkol a (3) szelepház (19) nyílása. A (17) teknőalakú rész fe­néklapjából (20) cső indúl ki, melynek belső falához az ugyancsak a (18) térte torkoló (21) cső van erősítve. A (20) csövet (22) gumigyűrű veszi körül. Az (1) edény a hengeralakú (23) talapzatba helyezhető. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál a tölcsér az áttört falú (1) edényből áll, 50 melynek (2) fenéklapja szitaszerűen van kiképezve. Az (1) edényben a (3a) gumi­gyűrűvel a (2) fenéklaphoz képest tömített (4) üveghenger van elhelyezve, melynek palástja az edény áttört falán át látható 55 (37) skálával van ellátva. A (2) fenéklap alsó oldala (16) karimázással van ellátva és az ebbe behelyezett (17) teknő (18) teret alkotja, melybe a (22) gumigyűrűvel kö­rülvett (20) cső torkol. A (20) cső belső fti- 60 Iához a (21) cső van erősítve, mely a (20) cső falán át a szabadba vezet. A tölcsér (9) fogantyúján a (10) spirálrúgó hatása alatt álló (6) rúd halad át, melynek feljő vége a (11) tengely körül elforduló (12, ló) 65 kétkarú emelő (12) karjával van össze kötve. A (6) rúd a (16) karimázás és a (17) teknő palástján kiképezett és egymást fedő (29, 24) hasítékokon áthaladó (25) rúdban folytatódik, melynek szabad vé- 70 gén levő, a (4) tömítőgyűrűvel ellátott (5) szeleptányér a (20) cső torkolatát elzárja. A (6) rúdon a (29, 24) hasítékokat a (26) gumilap segélyével légmentesen elzáró (27) lemez van elhelyezve, mely a (28) spirál 75

Next

/
Thumbnails
Contents