88022. lajstromszámú szabadalom • Sűtőberendezés takaréktűzhelyek számára

Megjelent 1930. évi december hó 104-én. MAGYAR KIRÁLYI jffBgJgra SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 88023. SZÁM. — Il/h. OSZTÁLY. Sütőberendezés takaréktűzhelyek számára. Gál Gyula ruhafestő Monor. Pótszabadalom a 84032. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1923. évi december hó 28-ika. A 84032. számú szabadalomban egy kombinált fűtő, főző és sütőberendezés van ismertetve, melynek egyes részei kü­lönféle céloknak megfelelően összeilleszt-6 hetők és ismét szétszedhetők. Jelen találmány tárgya ezen berende­zés sütőjének egy további kiképzése, mely annak takaréktűzhelyeknél való alkal­mazását teszi lehetővé. 10 A csatolt rajzon a találmány szerinti sütőberendezés különböző alkalmazási módjában van feltüntetve. Az 1. ábra egy takaréktűzhely vázlatos metszete beépített és az első főzőlyukra 15 helyezett sütővel. A 2. ábra a sütő fölülnézete. A 3. ábra a takaréktűzhely füstszabályo­zójának részben metszett nézete. A 4. ábra a 3. ábra metszete a IV—IV 20 vonal szerint és alulról tekintve. Az 5. ábra a sütő homloknézete, a 6. ábra a takaréktűzhely egy részének metszete a hátsó főzőlyukra helyezett sütővel. A 25 7. ábra a sütő vízszintes metszete és a S. ábra egy petróleum- vagy gőzfőzőre illeszthető sütő egy részét mutatja. A sütő két egymásba dugott (1, 2) hen­gerből áll, melyek központosán vannak 30 elrendezve és egymás között a füstgázok átvonulására közt hagynak szabadon. A tűzhelybe beépített sütő felső részén egy nagyobb (3) nyílással és két kisebb (4, 5) nyílással van ellátva és ezen nyílások 85 között az (1, 2) hengerek közti hézagban egy (6) válaszfal van megerősítve, mely a sütő egész hosszán végig terjed. A sütő külső felületén egy (7) válaszfal van megerősítve, mely szintén a sütő egész hosszán, illetve a takaréktűzhely egész 40 szélességén végig terjed. A sütő külső felületén egy (7) válaszfal van megerő­sítve, mely szintén a sütő egész hosszán, illetve a takaréktűzhely egész szélessé­gén végig terjed. A >(7) válaszfal köze- 45 pén (8) kivágás van képezve (3. és 4. ábra), mely egy (9) fallal elzárható; ezen (9) fal egy a hátsó főzőlyukra illesztett forgatható (10) tányérra van erősítve. Ha a (10) tányér a rajzon feltüntetett 50 helyzetben áll, akkor a (7) fal (8) kivá­gása el van zárva úgy, hogy a (11) ros­télyon fekvő tüzelőanyag füstgázai a sütő (3) nyílásán behatolnak, a sütőt kö­rüláramolják és a két (4, 5) nyíláson ke- 55 resztül a sütőt elhagyva a (12) füstcső­toldaton át a kéménybe távozhatnak. Ha ellenben a i(10) tányér a ,fentjelzett hely­zethez képest 90°-kal elforgattatik, ami­dőn a (9) válaszfal a 4. ábrán pontozott 60 vonalakkal jelzett helyzetet foglalja el, akkor a (7) válaszfal (8) kivágása sza­bad és a füstgázok a tűztértől közvetle­nül juthatnak a (12) csőtoldathoz. Ezt a helyzetet akkor állítjuk be, amikor a síi- 65 tőt nem akarjuk használni. Természetes, hogy a (10) tányér közbenső helyzeteivel a (8) kivágást részben fojthatjuk, ami a sütő erősebb vagy gyengébb melegítését fogja létrehozni. Azáltal, hogy a (4, 5) 70 nyílások csak a szükséges méretre van­nak korlátozva, a sütő két hengere kö­zött átvonuló gázok akként fojtaitnak, hogy a sütő túlságos fölmelegedését el­kerüljük. 75 A találmány értelmében a sütőt úgy is képezhetjük ki, hogy az a takaréktűzhely első vagy második főzőlyukára (1. és 6.

Next

/
Thumbnails
Contents