87493. lajstromszámú szabadalom • Gép mintaszekrényeknek homokkal való megtöltésére

3Tegjelent 1931. évi március hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 87493. SZÁM. — XYI/g. OSZTÁLY. Gép mintaszekrényeknek homokkal való megtöltésére. Beardsley Elmer O. és Piper Walter F. gyárosok Chicago. A bejelentés napja 1922. évi augusztus hó 5-ike. A találmány tárgya gép mintaszekré­nyeknek homokkal való megtöltésére. A találmány célja azon rázkódtatások csök­kentése, amelyek a homokszóró készülék 5 forgó testének és a rázó csatornának munkaközben való forgása folytán fellép­nek. A találmány tárgyát tevő gép to­vábbi jellemző sajátsága az alkatrészek gondos burkolása és kellő olajozása, mi-10 nek folytán a gép élettartama nagyon nagy. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő gép egy kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 15 1. ábra a gép oldalnézete. A 2. ábra a gép egyrészének függélyes hosszmetszete. A 3. ábra a gép egy másik részének hossz­metszete. A 20 4. ábra a gép végnézete. Az 5. ábra a homokszóró készülék met­szete. A 6. ábra a szállító szalag hajtására szol­gáló fogaskerékáttétel nézete, illetve met-25 szete. A (10) bakra a (12) henger van forgat­hatóan szerelve, amelynek (11) hüvelyéből a (13) kar áll ki. A (13) kar (14) végére a (15) tok van szerelve, amelyhez a (18) kar 30 csatlakozik. A (15) tokhoz (16) csavarok segélyével a (17) forgási csap van erő­sítve, amely a (14) csapágyban forgatha­tóan van ágyazva, úgyhogy a (18) kar és az ennek végére szerelt homokszóró ké-35 szülék tetszőlegesen elforgatható. A homokszóró készülék a (20) forgó testből áll, amely (21) csavarvonalalakú szárnnyal van ellátva és ez (22) lapátot hord. (5. ábra). A (20) forgó testet a (23) 40 tok veszi körül és ebből a homok mélyeb­ben fekvő tartályba jut. A (23) tok hor­dására a (24) járom szolgál, amely a (18) karra van szerelve. A (15) tokra a (26) villamosmotor van szerelve, amelynek (27) tengelye a (18) 45 karban van elrendezve. (3. ábra). A (27) tengely ágyazására a (28) és (29) csap­ágyak szolgálnak. A (28) csapágy a (18) karon (31) csavaranya révén van rögzítve. A (36) orsók a (27) tengelyre ékelt (33) 50 gallért a (20) forgó testhez erősítik. A (20) forgó test (38) tárcsájában elrendezett (39) tömítés révén a kenő anyag a (28) és (29) csapágyakban visszamarad. A (28) és (29) csapágyak közvetlenül a (18) kar és a (20) 55 forgó test között vannak elrendezve. A (20) forgótest ilymódon a (21) szárnyfor­gás síkjában marad és a rázkódtatások, valamint a nagy sebességnél fellépő ko­pások el vannak kerülve. A homokszóró 60 készüléket hordó (18) kar vízszintes sík­ban elforgatható és ezáltal a körülötte elrendezett tartályok megtölthetők. A homok továbbvezetésére a lejtős (40) csatorna szolgál. A (18) karra, továbbá a 65 (41) végnélküli szállító szalag van szerelve A (42) garat révén a homok a (40) csator­nából a (41) szállító szalagra jut, amely & homokot a (23) tok (43) nyílásán át a homokszóró készülékbe üríti ki (3. ábra). 70 A (40) csatornát egyik végén a rugalmas (49) rud és másik végén a (44) csap tá­masztja alá. A (44) csap a (45) emeltyű­ben van ágyazva, amely a (46) csapon ül. A (46) csap a (47) csapágyakban nyugszik 75 és ezeket a (48) tartó hordja, amely az üreges (12) hengerre van szerelve. A (45) emeltyűvel összekötött (50) ellensúly a (45) emeltyűt függélyes helyzetben és a (40) csatornát középhelyzetben tartja, mi- 80

Next

/
Thumbnails
Contents