87343. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyhatású acridin származékok előállítására

Megjelent 1931. évi április lió 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 8*7343. SZÁM. — IVh/3. OSZTÁLY. Eljárás gyógyhatású akridinszármazékok előállítására. \ Farbw. vorrn. Meister Lucius & Brünning-, Höchst a/M. Pótszabadalom a 83512. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1922. évi juliuB hó 13-ika. A törzsszabadalomban eljárás van is­mertetve gyógyhatású akridinszármazé­kok előállítására, mely abban áll, hogy az akridinnek vagy származékainak és 5 helyettesítési termékeinek 9-állásába az aminocsoportot vagy oly primér és sze­kundér aminők maradékát visszük be, amelyek nem arilaminok. Ezen bevezetés számára új utakat ta-10 láltunk. Ezek közül az első abban áll, hogy a 9-halogenakridinszármazékokat ammónia vagy alifás aminők sóival vagy liidroxilaminnal, vagy savamidokkal bontjuk meg, mely utóbbi esetben szük-15 ség esetén a sav utólagosan leválasztható. A 9-halogénakridinszármazékok helyett a megfelelő 9-RO akridinszármazékokat is alkalmazhatjuk, melyeknek előállítását már a törzsszabadalomban ismertettük. 20 Azonkívül az eddig még nem ismeretes 9.9-OR. OR'-9. 10-dihihro-akridinszármazé­kokat is lehet ugyanoly módon úgy am­móniával, vagy alifás aminokkal, vagy ezek sóival, valamint savamidokkal is 25 megbontani, mely képletben (OR) ariloxi­csoportot, (OR') pedig ariloxi- vagy alkil­oxicsoportot jelent. Az új 9.9-OR. OR' 9—10 dihidro-akridin­származékokat például fenoloknak vagy 30 alkoholátoknak és fenoloknak a 9-halogén­akridinvegyiiletekre való behatása, illetve egymásután következő behatása által kap­juk. Így kapjuk például a narancsvörös sósavas 3.7.9.9-amino etoxi-difenoxi-9—10 35 dihidro-akridint (a következőkben difen­oSti-akridinszárinazéknak nevezve), mely 278°-on bomlik, ha a 3.9.7-amino->klór-toxi­akridint már előzőleg a kellő mennyiségű fenollal kezeljük. A 9.9-diariloxi dihidi'o­akridinszármazékoknak megfelelő 9.9-al- 40 kiloxi-ariloxi-dihidroszármazékokat ha­sonló módon kapjuk a 9-alkiloxi-akridin­származékokból fenolok behatása által. Példák: ^ 1. 2.6 rész 2.9-etoxi-klórakridint, 1 rész 45 ammonoxalátot és 14 rész fenolt 5 órán keresztül 140°-ra hevítünk. A lehűlt ol­vasztott tömeget acetonnal elegyítjük és a 2.9-etoxi-aminoakridin kivált hidroklo­ridját leszűrjük. Ebből nátronlúg a 50 222°-on olvadó sárga etoxiaminoakridint választja le. 2. A 2.9-etoxi-klorakridinból nátrium­alkoholattal, cserebomlás útján kapott, 83°-on olvadó 2.9-dietoxi-akridinból 2.G 55 részt 1 vész ammoniumoxaláttal és 14 rész fenollal íél órán át 130°-ra hevítünk. Az­után hozzáadunk félannyi mennyiségű hígított nátronlúgot, a kivált bázist le­szűrjük és hígított alkoholból való kikris- 60 tályosítás útján tisztítjuk. 3. 2.6 rész 2.9-etoxi-klórakridinl 13 rész fe­nolban oldunk, körülbelül 80°-on 1—3 rész ammoniumkarbonátot (vagy ammonium­szulíitot) adunk hozzá és 10 percen át ka- 65 várás közben 120—130"-ra hevítjük. A 30J -ra lehűtött fenololdatból a sárga színű sósavas 2.9-etoxi-aminoakridint^ace­tounal leválasztjuk. 4. 1—5 rész 2.9-etoxi-fenoxi-akridint 70 (85° olvadási ponttal) az előző példában megadott módon 6.5 rész fenolban és 6.7 rész ammoniumkarbonátban vagy ammo­niumacetátban felhevítünk és a keletkező 2.9-etoxi-amino-akridint az acetonnal hh 75 gított oldatból hígított sósav hozzáadása

Next

/
Thumbnails
Contents