81649. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karbamid előállítására mészhidrogénből

" Megjelent 1935. évi március hó 136-én. ' MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 81649. SZAM. — IV/h/1. OSZTÁLY. Eljárás karbamid előállítására mésznitrogénből. Aktiengesellschaft für Stickstoffdünger cég Knapsackban. A bejelentés napja: 1916. évi december hó 27-ike. Németországi elsőbbsége: 1916. évi március hó 21-ike. A 257642. és 257643. számú német sza­badalmi leírásokban oly eljárás van ismer­tetve, amely szerint cyanamid-oldatokat katalizátorok segélyével karbamiddá ala-5 kíthatunk át. Ezen oldatokat úgy állíthat­tuk elő, hogy kalciumcyanamid-oldatokat vagy más fémcyanamid-oldatokat savak­kal kezelünk, és az eközben esetleg kelet­kező csapadékokat leszűrjük. Erre azért 0 volt szükség, hogy a katalizátorok ható­képességét hosszabb ideig fenntartjuk. Az eljárás további kidolgozásakor kitűnt, hogy gazdaságosabb lehet a katalizátorok ismételt felhasználásáról lemondani, ha 5 egyetlen munkafolyamatban a szűrések elkerülésével közvetlenül sikerül kar­bamid-oldatot előállítani. Ezen művelet olyként volna végrehajt­ható, ha mésznitrogénnek vízben való !0 szuszpenzióját savakkal kezeljük, és a neutralizált vagy megsavanyított szusz­penzióhoz adjuk a katalizátort és a kata­lizálást közvetlenül, tehát az oldatnak a csapadéktól és maradéktól való elválasz­í5 tása nélkül hajtjuk végre. Az ily megrövidített eljárás keresztül­vihetősége azonban már eleve is való­színűtlennek látszott, ha oly savakkal dol­gozunk, amelyekkel csapadék képződik. 10 Ez esetben ugyanis, azon tapasztalatok alapján, amelyeket a felületi katalizáto­rokkal dolgozó eljárások szolgáltattak, attól kellett tartani, hogy a katalizátorok hatóképességét a csapadékkal való bur­i5 kolás a gyakorlati használhatatlanságig csökkenti. Ettől különösen akkor kellett tartani, ha a mésznitrogén semlegesítésére és savanyítására a gyakorlatilag egyedül használható szénsavat alkalmazzuk. 10 Emellett ugyanis, eltekintve attól, hogy 45 50 igen voluminozus kalciumkarbonát-csapa­dék keletkezik, mindenkor kalciumkarbo­nát megy oldatba, mely melegítés közben tudvalevőleg kalciumkarbonátra és szén­savra bomlik, úgy hogy azt kellett várni, hogy a katalizálás alkalmával a kiváló kalciumkarbonát finomra elosztott álla­potban a katalizátorra rakódik és ennek hatóképességét erősen rontja. Kísérletek azonban azon meglepő tényt állapították meg, hogy sem az oldási ma­radvány, sem pedig a katalizálás közben keletkező csapadék nem csökkentette a katalizátorok hatóképességét a várható mértékben, hanem az egyszeri használat 55 mellett elegendő erős katalizátorok alkal­mazásával a katalízis a kellő sebesség­gel folyt le és a kívánt értelemben történt a carbamid előállítása szempontjából. Ezen új megállapítás alapján tehát abban 60 áll a találmány tárgyát képező eljárás, hogy a mésznitrogént vízben szuszpendál­juk és semleges vagy savanyú reakcióig szénsavval kezeljük, ezután a keveréket közvetlenül a katalizátorral keverjük és a 65 katalízisnek vetjük alá. Az ezután egyszeri szűréssel nyert oldat tartalmazza a car­bamidot, amelyet az oldat bepárologtatá­sával nyerhetünk ki. Példa: 70 200 g mésznitrogént, 1000 cm3 vízben szuszpendáltunk és szénsavval savanyú reakcióig kezeltünk. A pépet 20 g man­gánsuperoxyddal kevertük és folytonos kavarás közben 85 C°-ig melegítettük. 75 Elmeilett 30 perc alatt az összes cyanamid carbamiddá alakult át. A pép reakciója végig savanyú marad. Dicyandiamid-kép­ződés nem következett be.

Next

/
Thumbnails
Contents