81649. lajstromszámú szabadalom • Eljárás karbamid előállítására mészhidrogénből

Csekély mennyiségű mangánsuperoxyd alkalmazásánál természetesen lassabban megy végbe a reakció és ezáltal a tömeg­nek a karbamidképződésre nézve kedve-5 zőtlen alkalikus reakciója állhat be. Ez esetben ajánlatos szénsav bevezetése vagy nyomás alatt lévő szénsav behatása által az anyag reakcióját savanyún tar­tani. 10 Ugyanis ajánlatos oly katalizátorok alkalmazásánál, amelyek a cyanamidnak carbamiddá való átalakítását lassabban végzik. Megemlítendő, hogy a találmány szerinti eljárásnál meglepő módon az ón-15 sav lényegesen lassabban hatott, mint a mangánsuperoxyd, míg ellenben pép he­lyett leszűrt oldatokat használván, csak kevéssé volt gyengébb hatású a mangán­superoxydnál. 20 Ahelyett, hogy a katalizátort készen kevernők a péphez, azt a pépben kémiai reakció révén állíthatjuk elő. így például redukáló anyagok (kénhydrogén, kénessav, thiokarbamid) jelenlétében permanganá-25 tot adunk a pépbe és ezáltal katalizátor­ként szolgáló mangánsuperoxyd-csapadé­kot nyerünk. Továbbá vassóknak, például vaskloridnak, vasoxydsulfátnak a pépbe való adagolásával vashydroxyd-csapadé­kot kapunk, mely a vassóknak a pép kai- 3 ciumkarbonátjával való cserebomlásából keletkezik. Ezzel azon előny jár, hogy a katalizá­tornak az anyagban való képzése által a katalizátor egyenletesebben oszlik el és 3 friss keletkezése folytán hatásosabb. Szabadalmi igények: 1. Eljárás carbamidnak mésznitrogénből való előállítására katalizátorokkal, jel­lemezve azáltal, hogy a katalízist köz- 4 vetlenül a mésznitrogén víz-szuszpen­ziójának szénsavval való kezelése által nyert pépben hajtjuk végre. 2. Az 1. alatt igényelt eljárás foganato­sítási alakja, jellemezve azáltal, hogy 4 a katalizátort kémiai reakcióval ma­gában a pépben állítjuk elő. Stádium- nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents