81152. lajstromszámú szabadalom • Kombinált üregű betonépítőkő

Megjelent j_935. évi május hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI 3IR0SAG SZABADALMI LEÍRÁS 81152. SZÁM. — VlII/a. OSZTÁLY. Kombinált üregű beton építőkő. Kondorossy Géza építész Szegeden. A bejelentés napja: 1921. évi január hó 8-ika. Jelen találmány tárgya kombinált regű beton építőkő, mely főkép azáltal ínik ki, hogy vele üreges falak igen gyor­in építhetők, az ilykép épült falaknak így a szilárdsága és azok igen jó hőszi­itelők. Legkivált azonban nagy sok­dalusága által tűnik ki jelen újfajta )ítőkő, mely természetesen nem csak ítonból, hanem bármely más a célnak egfelelő anyagból készíthető. Jelen üre-ÍS betonépítőkőből egyaránt készíthetők ;erkezeti falak, köz-, válasz- és tűzfalak, ^yes, kettős vagy többszörös erősségben, kalmazása mellett a közfalak könnyen ithetők be a szerkezeti falakba, nem kü­nben könnyen beépíthetők a tűzfal­oszlopok, továbbá felhasználhatók jelen lítőkövek oszlop és kéménykészítésre, atornázási célokra, végül mint kerítés dlapok. Lényegében ezen kombinált egű betonépítőkő oly átmenő függélyes •eggel bíró tömbből áll, melynek két át­.enes függélyes éléből, ellentétes irány­,n és az építendő fal síkjával párhuza­osan lapnyúlványok indulnak ki, míg a ásik átellenes függélyes élpáron a szom­édos építőkövek lapnyúlvány-végeinek [vételére beugrások vannak, olykép, így két szomszédos építőkő összeillesz­sekor lapnyúlványaik üreget létesíte­k. A rajzon 1. ábra jelen építőkő távlati képét mu­tja, a szomszédos kövekhez való csat­tozási mód feltüntetése mellett, 2. ábra ezen építőkőnek alkalmazását nt kerítés fedlapot, 3. ábra az építőkő alkalmazását csator­zási célokra, 4. ábra a jelen építőkövekből összeál- 40 lított fal távlati képét, 5. ábra annak alulról számított első építőkő sorát, 6. ábra második építőkősorát felülné­zetben, 45 7. ábra közfalbekötési módját páros sorokban, 8. ábra ugyanazt páratlan sorokban, felülnézetben, 9. ábra a tűzfal faoszlop bekötési mód- 50 ját távlatilag, 10. ábra annak páros kősorait felülné­zetben, 11. ábra kettős erősségű falnak egyik kosorát felülnézetben, 55 12. ábra a jelen kövekből készült kettős kéményt távlatilag, 13. ábra annak páros kősorait, 14. ábra páratlan kősorait felülnézet­ben tünteti fel. 60 1. ábrán látható módon jelen kombinált üregű beton építőkő, átmenő függélyes (c) üreggel bíró (b) tömbből áll, mely­nek két átellenes függélyes éléből (ill. lap­jából), ellentétes irányban az építendő fal 65 síkjával párhuzamos (d, d) lapnyúlványok indulnak ki, míg a másik átellenes függé­lyes élpáron (ill. lappár szabad szélén) a szomszédos építőkövek (c) lapnyúlvány­végeinek felvételére (e, e) beugrások van- 70 nak, olykép, hogy két szomszédos építőkő összeillesztésekor lapnyúlványaik további (c') függélyes üreget létesítenek. Ezen építőkövek kétféle méretben készülnek szerkezeti falak és közfalak részére. 4—6. 75 ábrák mutatják közönséges szerkezeti fal kiképzését, 7—8. ábrák mutatják, hogy a közfalakat alkotó kisebb méretű (b') építőkövek, hogyan köttetnek be a na-

Next

/
Thumbnails
Contents