81152. lajstromszámú szabadalom • Kombinált üregű betonépítőkő

— 2 — gyobb méretű (b) építőkövekből alkotott szerkezeti falba, 9—10. ábrák mutatják az (m) faoszlopnak a tűzfalba való be­kötési módját, mely kisebb (b') kövekből 5 és a bekötési helyen a (k) üreg létesíté­sére nagyobb (b) kövekből van összeál­lítva, 11. ábra mutatja kettős erősségű falnál a kisebb és nagyobb méretű (b, b') köveknek kombinációját. 10 Ha az egyik (d) lapnyúlványt elhagy­juk, úgy jelen építőkövekből könnyen és gyorsan építhetők fel a 12—14. ábrákon látható kémények. Ha az építőköveket az 1. ábrán ponto-15 zottan jelzett (g, g) ferde síkban elvág­juk, úgy kerítés fedlapokat nyerünk, me­lyeknek alkalmazási módját a 2. ábra mutatja, melynél a fél (b) kövek befedik a téglákból épített (h) kerítésfalat. A (d) 20 lapnyúlvány előnyösen szintén felére van megrövidítve. Ha a 3. ábrán látható mó­don mindkét (d) lapnyúlványt elhagyjuk, úgy oszlopok építésére alkalmas üreges követ nyerünk, mely csővezeték készíté-25 sére is alkalmas. Ha ezen követ az (i) függélyes középsíkkal kettészeljük, úgy felül nyitott csatornák készítésére alkal­mas építőkövet nyerünk. A bemutatott példákból kitűnik, hog jelen építőkő rendkívül sokoldalúan alka mazható. Természetesen tetszőleges a mii denkori célnak megfelelő méretben k szülhet, bár két főmérettel az összes pé daképpen bemutatott alkalmazási módc előállíthatók. A lapnyúlványoknak lev, gása, valamint a köveknek osztása el nyösen gyártás közben, a kő anyagám még lágy állapotában történik. Szabadalmi igény: Kombinált üregű beton építőkő, jeli mezve átmenő, függélyes (c) üregg bíró oly (b) tömb által, melynek k átellenes függélyes éléből ellentét irányban, az építendő fal síkjáv párhuzamos (d, d) lapnyúlványc indulnak ki, míg a másik á ellenes, függélyes élpáron a szomsz dos építőkövek lapnyúlványvégein* felvételére (e, e) beugrások vanna olykép, hogy két építőkő összeilleszt sekor lapnyúlványaik (c') üreget lét sítenek. 1 rajzlap melléklettel. Stáfí'um nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents