79571. lajstromszámú szabadalom • Motoros eke vagy efféle gép

Megjelent 11)22. évi október lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 79571. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke vagy efféle gép. HEINRICH LANZ CÉG MANNHEIMBAN. A bejelentés napja 1920 augusztus hó 18-ika. Elsőbbsége 1919 junius hó 16-ika. A jelen találmány motoros ekék. me­zőgazdasági motorok, vonógépek és más motorikusán meghajtott járművek meg­hajtó részeinek elrendezésére vonatko­zik. A találmány a motor- és tartozék; é­szeit, a hajtóműtokot, benzintartályt és forduló kereket felölelő összszerkezetnek oly elrendezésében és kiképzésében áll, hogy simán végigfutó profil keletkezik. Ezzel azt a célt érjük el, hogy az egésa gép kiszögelő részektől lehetőleg ment, mely részek abban a poros terepben, melyben a gépnek dolgolínia kell, szennyfogók gyanánt szerepelnek és me­lyek szakszerűtlen kiszolgálás mellett sé­rülésekre adnak alkalmat. A találmány szerinti gép lef ec.-kendezéssel és nagy seprűkkel történő lesepréssel kényelme­sen és gyorsan tisztítható, anélkül, hogy záró süvegeket kellene megnyitnunk és érzékeny szerveket, pl. mágneskészülékeit, szűrőt, elgazosítót feltárnunk. Az oldat simán végigmenő körvonal, azonkívül a legkisebb légellenállást támasztja menet közben. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a találmány tárgyának két vázlatos nézetét szemlélteti. A 3., 4. és 5. ábrák az 1. ábra x—x, y—y és z—z vonalak szerinti metszeteket tün­tetnek fel. (A) a mótór hengerteste, mely a köz­vetlenül eléje iktatott (a) hűtőt hordja. A (B) elgálzosító, (4. ábra) a (C) mágnes­készülék, valamint míáis segédkészülékek, pl. az (F) szűrő és motor mögé vannak helyezve és (D) védőlemezzel vannak le­födve, úgy hogy külön készüléktér kelet­kezik, melyhez hátul az (E) benzintar­tály csatlakozik (1. ábra). A hengereket burkoló hűtővíztér külső falalzatai lapo­sak, minden ki szögeléstől mentek; kon­túrjuk lefolyásához a készüléktér (D) fedőlemeze, valamint a benzintartály alakja csatlakozik, úgy hogy a gép, ele­jétől. végig, sima oldalfalakkal és fedő­vel bír. Azáltal, hogy a készülékteret felül a forró motortest és alul az ugyancsak erő­sen felmelegített hajtóműtok határolja és az oldalfalak és a fedő mentén elvo­nuló levegő, a hengert estnek és a (D) fedőlemeznek sík alakítása folytán, meg­gátolja hideg levegőnek a készüléktér külső falához, való eljutását, elz a tér ál­landóan magasabb hőmérséklet alatt áll, ami az elgázosító és a szűrő szempontjá­ból fontos. Az új elrendezés és kikép-

Next

/
Thumbnails
Contents