77976. lajstromszámú szabadalom • Robbantóanyag valamint eljárás előállításárta

Megjelent 1921. evi május lio 14-en. MAGYAR KIRÁLYI 1||J» SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77976. szám. XlX'g OSZTÁLY. Robbantó anyag, valamint eljárás annak előállítására. DR TISELL CASTEN IVÁN ORVOS STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1918 május hó 18-ika. Elsőbbsége 1917 mijus hó 18-ika. Ismeretes már oly ú. n. biztonsági robbantó anyagok előállítása, melyek nitroszénhídrogént, ammoníumperklorátot vagy hasonló, oxigént le­adó anyagokat, valamint aluminiumport faliszt, poralakú vagy más anyagok hozzáadásával, vagy anélkül tartalmaznak. Az aluminiumport ezen robbantó anyagokhoz azért adjuk hozzá, hagy a robbanási hőmérsékletet és ezzel a robbantó anyag hatását növeljük. Ezen robbantó anyagok azonban nem elég ál­landók, mert az aluminiumpor a robbantó anyag hosszabb raktározásánál oxidáltatik. Ezen hát­rányt jelen találmány értelmében egészen kikü­szöböljük, vagy lényeges mértékben csökkentjük és pedig azáltal, hogy az alumínium egy részét nagy százalékos, legcélszerűbben 90—95% Sí-tar­talmú kovás vassal helyettesítjük, úgy hogy a robbantó anyag az alumíniumporon kívül magas százalékos kovás vasat is tartalmaz. Ezáltal azon előnyhöz is jutunk, hogy az alumínium nagyobb elégési hője folytán az elégésnél fejlesztett meleg gyorsabban vitetik át a robbanási gázokba és ezeknek magasabb hőfokot kölcsönöz, minl'ha alumínium helyett csak kovás vasat alkalmaz­nánk. Foganatosítási példakép a robbantó anyag ösz­szetételére nézve a következő arány szolgál: 2—3 súlyrész aluminiumpor, (5—9 súlyrész nagy százalékos kovás vas, 8—13 súlyrész fapor, szénpor, poralakú cellu­lóza vagy efféle, 10—15 súlyrész mono-, di- vagy trinitrobenzol. illetve szilárd vagy folyós mono-, di- vagy tri­nitrotoluol, 60—80 súlvrész anmioniumperk'lorát. Az említett nitroszénhidrogének helyett más nitroszénhidrogének is alkalmazhatók. Folyós nitroszénhidrogének alkalmazása esetén azok célszerűen niirocellulózával gelatinálhalók. vala­mint kevés, pl. 3—5 súlyrész kollodium is hozzá­adagolható. Ilógy a robbantásnál fölszabaduló klórt vagy klórhidrogénsavat közömbösítsük, ami földalatti robbantásoknál, pl. tárnákban vagy alagutakban nagy fontossággal bir, egyenértékű mennyiségben alkálinitrátot, pl. nátriumnilrátot vagy az alkáliföldfélék nitrátjait, pl. bariumnitrá­tot vagy strontiumnitrátol- adagolhatunk hozzá, ami által a klór, mely különben leválasziatnék, az alkálifémhez vagy az alkáliföldféléhez köt­tetik. Ilv robbantó anyag összetételének példája a következő: 2—3 súlyrész aluminiumpor, 6—9 súlvrész nagy százalékos kovás vas, 8—13'súlyrész fapor, szénpor, poralakú cellu­lóza vagy efféle,. 8—15 súlyrész mono-, di- vagy trinitrobenzol, illetve mono-, di- vagy trinitrotoluol. 25—35 súlyrész nátriumnitrát vagy barium­vagy strontiumnitrát, 35—55 súlyrész ammoniumperklorát, 2—15 súlyrész paraffin, viasz vagy hasonló anyagok. A paraffint a keverékhez legcélszerűbben megömlesztetl állapotban adagoljuk hozzá, ami által bensőbb összekeveredés előnyéhez jutunk.

Next

/
Thumbnails
Contents