77976. lajstromszámú szabadalom • Robbantóanyag valamint eljárás előállításárta

r 2 -Szabadalmi- igények: 1. Mindenféle ú. n. biztonsági robbantó anyag, mely a robbanási gázok hőmérsékletének nö­velésére aluminiumport tartalmaz, azáltal jel­lemezve, hogy az aluminiumporon kivül nagy százalékos kovás vasat is tartlmaz. 2. Az 1. igényben védeti robbantó anyag válto­zata, azáltal jellemezve, hogy körülbelül 2—3 súlyrész alnminiumporból, (3— 9 súlyrész nagy százalékos kovás vasból, 8—13 súlyrész fapor, szénpor, poralakú cellulóza vagy efféléből, 10—15 súlvrész mono-, di- vagy trinitrobenzol. illetve szilárd vagy folyós mono-, di- vagy trinitrotoluolból, 60—80 súlyrész ammonium­perklorátból áll, viasz, paraffin vagy hasonló anyagok hozzáadásával vagy anélkül. 3. Az 1. igényben védett robbantó anyag válto­zata, azáltal jellemezve, hogy körülbelül 2—3 súlyrész aluminiumporból, (5—9 sim'rész nagy százalékos kovás vasból, 8—13 súlyrész fapor, szénpor, poralakú cellulóza vagy efféléből, 8—15 súlyrész mono-, di- vagy trinitrobenzol­ból, illetve mono-, di- vagy Irinitrotoluolból. 23—35 súlyrész nátriumnitrát vagy barium­vagy strontiumnitrátból, 35—55 súlyrész amino­niumperkiorátból. 2—15 súlyrész paraffin, viasz vagy hasonló anyagból áll. 4. Az 1—3. igényekben védett robbantó anyag változata, azáltal jellemezve, hogy folyós nitroszénliidrogénnel gelatináll nilrocellulózál vagy kollodiumot tartalmaz. 5. Eljárás az 1—4. igényekben védeti robbantó anyag előállítására, azáltal jellemezve, hogy a benne tartalmazott egyéb alkatrészek keve­résére paraffin vagy viasz megömlesztett alak­ban adagoltatik. Pallas nyomda, Budapest. t

Next

/
Thumbnails
Contents