76843. lajstromszámú szabadalom • Vezeték burokkötélvégekhez

Megjelent 1920. évi julius lió 24-én. MAGYAR KIRÁLYI WW SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76843. szám. V/h. OSZTÁLY. Vezeték burokkötélvégekhez. LUFT-FAHRZEUG-GESELLSCHAFT M. B. H. BERLINI CÉG, MINT RICHTER REINHOLD KERESKEDŐ BERLIN-SCHŐNEBERGI LAKOS JOGUTÓDA. A bejelentés napja 1918 -julius hó 10-ilce. Jelen találmány repülőgépek, kötött és szabad léghajók kötélzete burokkötél végei­nek vezetékére vonatkozik. Az eddig ismert burokköteleknek az a hátránya, hogy mindig csak egy irányban húzhatók, mert ellenkező esetben azon ve­szélynek fesszük ki magunkat, hogy a bu­rokkötelet vezető tömlő végei beszakadnak; azonkívül arra is figyelemmel kell lennünk, hogy a burokkötél mindkét vége egyenlően legyen megterhelve. Ezen hátrányok jelen találmány alkalma­zása által kiküszöbölhetők. A rajzmelléklet példaképeni kivitelben az 1. ábrán két burokkötél tömlőt mutat be vezetés nélkül, a 2. ábrán két burokkötél tömlőt vezetéssel. Az (a) burokkötéltömlők valamely ismert, vagy különleges módon vannak a légijármű köpenyére fölerősítve. Ezen (a) burokkötél­­tömlőn ugyancsak ismert módon (b) burok­köteleket vezetünk keresztül, amelyeket a (c) csomópontban egyesítünk. Azon helyek alatt, ahol a burokkötéltömlők leginkább közelednek egymáshoz, azaz az ütközőpont­nál a (d) tetszósszerinti alakú és kivitelű I , 1 1 ‘ I tányérok, hevederek vagy hasonló más szer­kezetek vannak a burokra fölerősítve. Ezekre meg egy gyűrűt, hurkot, vagy ehhez hason­lót alkalmazunk. Az (e) gyűrűn két szom­szédos burokkötél tömlőinek burokkötélvégeit vezetjük keresztül. A (e) csomópontban vagy ennek közelében (f) csomót, golyót, gyűrűt stb. alkalmazunk a kötélre. A csomónak akkorának kell lenni, hogy az (e) gyűrű nyílásán ne császhassék keresztül. Ezen elrendezés eredményeképen a burok­kötelek a burokkötéltömlőkhöz képest mindig a megfelelő helyzetben tartatnak. A zsine­geket a vezetőtányérokon túl és azokon kí­vül minden irányban még a burára merőle­gesen is feszíthetjük, ami e vezetés nélkül nem lehetséges, amint azt az 1. ábra szem­lélteti, mert amint a burokkötelek a bura tágulása, vagy bármely más ok folytán a pontozott helyzetet foglalják el. a (k) pon­tokban a burokkötéltömlővel sarkot képez­nek, ami által utóbbi a túlságos igénybevétel következtében a (k) helyeken beszakadhat. Jelen találmány alkalmazásánál ez nem kö­­vetkezhetik be, mert az (e) vezetőgyűrűk kedvező hatása folytán a burokkötéltömlők IWONQAHIBÁv

Next

/
Thumbnails
Contents