76843. lajstromszámú szabadalom • Vezeték burokkötélvégekhez

mindig egyenletesen vannak igénybevéve, mert a zsinegek helyzete mindig ugyanaz marad. Az (f) csomó alkalmazása a burokkötelek csomópontjain kii önösen előnyös, mert le­hetővé teszi, hogy a töltésnél és egyéb munkáknál a burokkötél egyik végét húzzuk, anélkül, hogy ezáltal a másik szabad veget megterhelnék, a másik szabad vég ugyanis a csomó közvetítésével gyűrűjére fekszik és ezt, Hl. a (dj tányért terheli meg (2. ábra). Az (f) csomó alkalmazása nélkül az egyik burokkötélvégre ható húzás folytán a” kötél a burokkötél tömlőben elcsúszna. A szabad vég tehát szintén föltétlenül megter­hel telnék 1. Vezeték burokkötélvégekhez, azáltal jel­lemezve, hogv a burok alkalma^ helyéie a burokkötél fölvételére alkalmas (e) o-vűrű hurok stb. van tetszésszerinti mó­öJ ^ dón föierősítve. 2. Az 1. igénypont szerinti vezeték egy fo­­ganatositási alakja, azáltal jellemezve, hogy a burokkötelek (c) csomópontjain egy tetszésszerinti kivitelű (f) csomó, gyűrű, golvó stb. van alkalmazva a cél ból, hogy a csomópontoknak az (e) ve­­zetógyűvűn való keresztiilcsúszása meg­gátoltassák. Szabadalmi igények. (1 rajzlap melléklettel.) f’allai nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents