76586. lajstromszámú szabadalom • Égőgyujtós szórólövedék

Megjelent 1920. évi május hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76586. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Égőgyújtós szórólövedék. SKODA WERKE AKTIENGESELLSCHAFT IN PILSEN CÉG PILSENBEN. A bejelentés napja 1916 január hó 5-ike. Az égőgyújtóval ellátott és közönsége­sen srapnellriek, vagy égőgyújtós gráná­toknak nevezett, jelenleg ismert lövedékek vagy fenékkamrarobbanótöltéssel, vagy középkamrarobbanótöltéssel vannak föl­szerelve. Az először említett fajtájú lövedékek töltésüket aránylag kis robbanási kúpszög alatt hajítják a céltárgyra, mimellett a lö­vedékburok rendszerint egészben marad, vagy csak kevés darabra reped szét. A másodszor említett fajtájú lövedékek vi­szont rendszerint a lövedékburok mesz­­szebbmenő szétdarabolódását eredménye­zik ugyan, de robbanási kúpszögük igen nagy. Bizonyos körülmények közt. nevezete­sen nagyobb kaliberű szórólövedékeknél célszerűnek látszik tehát, hogy ne csak a lövedékburok (-test) darabolódjék jól szét. hanem hogy egyúttal olyan robbanási kúp­szög is keletkezzék, mely jóval nagyobb, mint a fönt említett fenékkamratöltésű lö­vedékeknél, de kisebb, mint a középkamra­­töltésű lövedékeknél, tehát pl. kb. 90°-ú. Ezeknek a föltételeknek megfelelő löve­dék képezi a jelen találmány tárgyát. A lövedéktest ezen messzemenő szétda­rabolódását és az elérni szándékolt, kb. 90°-ú robbanási. kúpszöget itt úgy létesít­jük, hogy fenékkamratöltést kombinálunk megfelelő módon középkamratöltéssel. Emellett ezen kombinált robbanótöltés robbanása a lövedék fenekéből kiindulva történhetik, ami a lövedéktöltésre jobban előre irányuló impulzust eredményez. Az ilyen lövedékek robbanótöltése cél­szerűen nagy robbanóképességű robbanó­anyagból áll. Hogy az ilyen lövedékeknél meglegyen a kellő biztonság a lövegcsőben, vagy a repülés közben bekövetkező véletlen rob­banás ellen, szükséges, hogy külön eszkö­zökkel gondoskodjunk a lövedék pontosan centrikus építéséről. Ezek az elmaradha­tatlan eszközök szintén tárgyát képezik a jelen találmánynak. A mellékelt rajz ilyen lövedéket tüntet föl, részben hosszmetszetben, mimellett foganatosítási példa gyanánt úgynevezett egységes lövedéket választottunk, mely az (A) gránátfejből és a (B) gyújtó működé­sekor mindenekelőtt a (D) fölrobbantó töl­tés gyulád meg, mely az (A) lövedékfejet elválasztja a (B) lövedékhátsórésztől, mely utóbbi azután önmagában szórólövedék gyanánt hat. Azonban el is maradhat az (A) gránát­NYOMDAHIBA^

Next

/
Thumbnails
Contents