76557. lajstromszámú szabadalom • Gőztúlhevítő vízalattjáró hajók elpárologtatóihoz

/ / Megjelent 1920. évi május hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI 1H| SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76557. szám. B 63 .\/oo y XV/b. OSZTÁLY. Gőztúlhevítő vízalattjáró hajók elpárologtatóihoz. NIEMEYER GYÖRGY GYÁROS HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1918 julius hó 6-ika. Elsőbbsége 1918 junius hó 29-ike. Tengeralattjáró naszádokon friss víz­nek tengervízből való előállítására szol­gáló, eddig ismeretes elpárologtatók azzal a hátránnyal járnak, hogy aránylag nagy gőztereit kell alkalmazni annak megaka­dályozás végett, hogy a gőzáram a víztér­ből vízrészecskéket ragadjon magával. Azon körülmény folytán, hogy a gőz­áram vízrészecskéket ragad magával, a friss víz sós lesz. A friss víz készítésére szolgáló készülékben előállított gőzt fű­tési célokra is használják és minthogy ezeknél a kis berendezéseknél csak cse­kély mennyiségű és Iris feszültségű gőzr ről van szó, ennélfogva a gőz részben már a hozzávezető vezetékekben lecsapó­dik és emellett a kívánt célra szánt meleg kárba vész. A találmány tárgyát tevő be­rendezésnél az említett hátrányok el van­nak kerülve, mimellett egyszerű segéd­eszközök alkalmazása útján száraz gőzt állíthatunk elő, amely friss víz előállítá­sára és túlhevített gőz fejlesztésére egy­aránt alkalmas. sevv oéréndezes et .Ida­képen vázlatosai, van. föltüntetve. Az 1. ábra a berendezés? függélyes közép­hosszmetszete; a 2. ábra és a 3. ábra egy-egy haránt­­metszet. (1) és (T) cső a motor fáradt gázainak tovavezetésére szolgál és (2) toldattal van ellátva. A (2) toldatban (3, 3‘ és 3“) fűtőcsövek vannak elrendezve. Ezen csö­vek egyik vége a (4) lemezbe van erősen behengerelve, míg azok másik vége el van zárva. Az (5) cső a tápvíz bevezetésére szolgál, amelyet a (6) vízvezetőcsövek ve­zetnek tovább. (7) a gőztér. A (8) és (8‘) szelepek a telített vízgőz, a (9, 9‘) szele­pek a túlhevített vízgőz elzárására szol­gálnak. (10, 10‘) a túlhevítőcsövek, (11, 11‘) a gőzvezető csövek. A (10, 10‘) túl­hevítőcsövek egyik vége szintén a (4) lemezbe van erősen hengerelve, míg azok másik vége el van zárva. A (11, 11‘) göz­­vezetőcsövek a (12) kamrafalba vannak szerelve. A (13) cső a túlhevítő hozzáve­zető csöve, míg a (14) cső annak elvezető csöve. A (12) válaszfal elrendezése foly­tán egyrészt a (15, 15‘, 15“, 15“‘), más­részt a (16. 16‘, 16“, 16“‘, 16““) gőzterek A berendezés működési módja a követ­kező: A (7) gőztérből a (8‘) szelepen és a (13) csövön át telített gőz jut a (16) kam­rába, ahonnan az a (10) túlhevítőcsövön,

Next

/
Thumbnails
Contents