76479. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító berendezés

Megjelent 1920. évi május hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76479. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Elgázosító berendezés. REIK HUGÓ MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1918 junius hó 26-ika. Elsőbbsége 1918 május hó 23-ika. Jelen találmány tárgyát elgázosító be­rendezés képezi, főkép repiilőgépmótorok számára, mely állandó forgásszám mel­lett a kedvező keverési arány fönntartá­sát bármely magassági helyzetben, illetve különböző sűrűségű légrétegekben a be­szívott égőanyag mennyiségnek, a levegő faj súlyának, illetve a légsűrűség változá­sának megfelelően való önműködő szabá lyozása által lehetővé teszi. Föltesszük, hogy a tenger fölött való magasságnak a gépnek körülbelül 200 mm. vízoszlopnyi alsó nyomása és ezen alsó nyomásnak az égőanyagfúvókánál a benzin (a) méter kifolyási sebessége fe­lel meg. Ha a repülőgép 6000 méterre emelkedik, akkor az alsó nyomás körül­belül a tenger fölötti magasság alsó nyo­másának felére száll le. A benzin kifo­lyási sebessége azonban nem csökken ugyanezen arányban, azaz (a) méterre, mert a kifolyási sebesség ismert egyen­lete szerint erre nézve még egyéb ténye­zők is irányadók. A benzin-, illetve égő­anyagkeverék a magasban tehát tuldus. Ha azonban — és éppen ezen alapul a je­len találmány — az alsó nyomás az égő­­nyagfúvókán a gép szívócsövében lévő ó nyomás alá szállíttatik le és pedig a J öl vett példánál pl. a tenger fölötti ma­gasság alsó nyomásának egy negyedére, akkor az égőanyag- és légsúly között a helyes arányt kaphatjuk meg. Jelen ta­lálmány értelmében ezt azáltal érjük el. hogy az égőanyag szintjét a. fúvókator­­kolathoz képest oly mélyen tartjuk, hogy a, hivókatorkolat és égőanyagtiikör kö­zött lévő magasságkülönbözet által alsó nyomással szemben állandó nagyságú nyomóoszlop (folyadékoszlop) hat, melv a természetes alsó nyomást leszállítja. Természetes, hogy ezen állandóan ható nyomóoszlop (égőanyagfolyadékoszlop) nagy magasságokban a magában véve csekélyebb alsó nyomást százalékokban sokkal erősebben szállítja le, mint cseké­lyebb magasságban. Ha. a folyadékszint és fúvókatorkolat magasságkülönbözeté­­nek pl. 50 mm. vízoszlopnyi folyadék­­oszlop felel meg és ha a tenger fölötti magasságban az alsó nyomás, mint előbb föltételeztük, 200 mm. vízoszlopnak felel meg, akkor alsó nyomással szemben ható égőanyagfolyadékoszlopnak megfelelően, mely az égőanyagtiikör és fúvóka kiilöm­­bözetétől függ, a fúvókatorkoiatra 200—50 — 3 50 mm. vízoszlopnyi alsó nyomás hat. Ha 6000 m. magasságban a iJlBAs

Next

/
Thumbnails
Contents