76044. lajstromszámú szabadalom • Berendezés gőz-, nyomólég és hasonló gépeknél a hajtóközeg beömlésének vezérlésére

Megjelent 1920. évi március lió 344-én. magyar szabadalmi hivatal. SZABADALMI LEÍRÁS 76044. szám. V/e. OSZTÁLY. Berendezés gőz-, nyomólég- és hasonló gépeknél a hajtóközeg beömlésének vezérlésére. HANSEN-ELLEHAMMER JACOB CHRISTIAN GYÁROS KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1919 április hó 5-ike. A jelen találmány gőzr, nyomólég- és hasonló gépeknél a hajtóközeg (gőz, nyomólég stb.) beömlését vezérlő beren­dezésre vonatkozik és azt célozza, hogy ez a művelet sokkal egyszerűbb eszkö­zökkel legyen véghezvihető, mint amilye­nek az erre a eélra eddig rendszerint használt tolattyús vagy szelepes vezér­művek. A találmány abból áll, hogy bizonyos mennyiségű hajtóközeget önműködően lemérő szelep vezet be hengerbe. Ennek a szelepnek a működési módját a mellé­kelt rajz alapján ismertetjük, melynek 1—4. ábráin a szelep négy különböző ál­lása vázlatosan van föltűntetve. Ha a (7) gépdugattyú (1. ábra), föl­felé mozgása közben, fölső holtpontja közelébe ért (2. ábra), a hajtóköpeget be­vezető (9) cső és a (10) henger közt el­rendezett (1.1) beeresztőszelep a (12) alsó nyúlványába ütköző (7) dugattyú hatása alatt kissé fölemelkedik fészké­ről. Mihelyt így a szelep, csak igen kis mértékben is, megnyílt, tehát a reá két oldala felől ható nyomás kiegyenlítőd­hetett, a szelep külön, önműködően ható ellenterhelés befolyása alatt, önműkö­dően és hirtelen a 3. ábrán föltüntetett, teljesen nyitott állásába ugrik föl. En­nek az önműködően ható ellenterhelés­nek berendezése és működési módja alább részletesen van ismertetve. A (7) dugattyúnak ezt követő, a 4. ábrán lát­ható (13) nyíl irányában végbemenő le­felé tolódása közben tehát a hajtóközeg a (9) csőből szabadon beáramolhat a (10) hengerbe, ési pedig mindaddig, míg az említett külön ellenterhelésnek hatása önműködően meg nem szűnik, amikor is a (11) szelep újból elzáródik és a (10) hengerbe beáramlott hajtóközeg ex­pandál. Az említett külön ellenterhelés, a rajz szerint, (14) spirálrúgóból és ezzel együttí működő, rúdalakú (16) szervből áll. Előbbi a (11) szelepnek üreges (15) nye­lében (szárábán) van elhelyezve és en­nek fölső fenéklapja, valamint a (16) rúdalakú szerv fölső végén lévő henge­res fej közé van befogva. A (16) sízervet a (11) szelep (12) alsó nyúlványa és (15) szára vezeti egyenesen föl és le, mimel­lett szabad végével ez a. (16) szerv a (10) hengerbe nyúlik be. A (7) dugattyú, fölfelé tolódása köz-

Next

/
Thumbnails
Contents