75175. lajstromszámú szabadalom • Csapódó gyújtó a centrifugálerő által kiváltott több golyós biztosítékkal

Megjelent 1919. évi október lió 20-án. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75175. sxáxn XIX c OSZTÁLV . Csapódó gyújtó a centrifugálerő által kiváltott többgolyós biztosítékkal. WRATZKE ALFRÉD MÉRNÖK ESSEN BEN. A bejelentés napja 1S07 deczember hó 30-ika. Találmányom tárgya oly csapódó gyúj­tókra vonatkozik, melyeknek a* gyújtást eszközlő részeit több golyó mindaddig távol tartja egymástól, míg a golyók a centrifugálerő hatása alatt biztosító állá­sukat el nem hagyják. Ily gyújtók biztosí­tásának megszűnését a találmány szerint tovább akként késleltetjük, hogy a gyújtó egyik része lövés után a biztosító állásban . lévő golyókhoz viszonyítva clmozdiil, eme mozgás közben pedig a golyók az ebben a gyújtórészben kiképezett golyópályán a biztosító állást egyenként elhagyják. Találmányunk egy foganatosítási alakja a csatolt rajzon fenékgyújtónál alkal­mazva látható, nevezetesen az 1. ábra a biztosított gyújtó tengetyirá­nyos hosszemetszete, a 2. ábra az 1. ábra 2—2. vonala szerinti metszete, fölülről nézve, a 3. ábra egy részlet alulnézete, a 4. ábra részlet metszete a 2. ábra 4- 4. vonala szerint és az 5—7. ábra a 2. ábrának megfelelő vetü­let a részek -más állásánál. Az (A) gyújtótestben (1. a 4. ábrát is) a gyújtószög van eltolhatóan ágyazva. Ez három különböző átmérőjű hengeres (B, Bl, B2) részből és a (B3) gyújtótűbo: áll. A (B, Bl) részek a gyújtótest (al, a2) fu­rataiban szabadon vannak vezetve, a (B3) gyújtótű pedig a gyújtótestre fölcsavart (C) süvegbe nyúlik be. melyben a (D) gyutacs van elhelyezve. A gyújtószög előrecsapódását az (E) rúgó törekszik meggátolni. Az (A) gyújtótestnek központi beeszter­gályozott (a3) ürege van (1 különösen a 4. ábrát), melyben a (K, KI ... K5) biz­tosító golyókat a biztosító helyzetben tartó (F) korong (1. és 3. ábra) foglal helyet. Az (F) korong az (a3) üreg és a (C) süveg falára lazán ráfekszik úgy, hogy a/ (A) gyújtótesthez viszonyítva elfordulhat, de el nem tolódhatik. Az (fl) furat az (F) ko­rong alapfölülete felé kiszélesedik ée egy a gyújtó hosszanti tengelyével egybeeső tengelyű (f2) üreget alkot, me'ynek mély­sége a biztosítógolyók sugarával egyenlő. Az (f2) üreg alakja olyan, hogy a biztosító állásban lévő golyók falára fekszenek. A biztosítőgolyók ekkor a gyújtószög (B2) részének kerületére és a gyújtószög (b4) íölületére fekszenek, mely fölület a gyújtó­szög (vastagabb) (Bl) és (vékonyabb) (B2) része között közvetíti az átmenetei. A biztosító állásukban a .(K, KI... . K6)

Next

/
Thumbnails
Contents