75053. lajstromszámú szabadalom • Védőberendezés hevederes serlegművek számára

Megjelent 1919. évi szeptember hó 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 75053. szám. V/f. OSZTÁLY. Védő berendezés hevederes serlegművek számára. FRIEDRICH ADOLF MÉRNÖK DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 27-ike. Elsőbbsége 1917 december hó 29-ike. Hevederes serlegmüveknél a hevedernek természetes nyúlása vagy a szállítandó anyag­nak a serlegmüben való összehalmozódása folytán a heveder a fejkorongon gyakran csú­szik; a heveder súrlódása és fölmelegedése által igen hamar megrongáltatik, sőt gyakran meg is gyullad. Különösen áll ez elötétmüves seriegmíívekre, melyeknél az áttétel folytán a hajtószíj áthúzóereje különösen nagy. Már megkísérelték ugyan ezen veszélyt az­által kikerülni, hogy a hajtószíjnak lehetőleg csekély feszülséget adnak, hogy pl. beálló eldugulások által előidézett serlegmű­­túlterhelésnél könnyen leessék, még mielőtt a serlegmüheveder hosszabb ideig csúszna. Ezen elrendezésnél azonban, attól eltekintve, hogy azon esetekben, amelyekben a heveder csúszása folytán áll elő, egyáltalán hátáig ásl csúszása nyúlás folytán áll elő, egyáltalán hatástalan, a hajtómű kikapcsolhatóságáról le kellene mondanunk és időnként a serlegmü iires munkájával is kellene számolnunk. Ezzel szemben jelen találmány abban áll, hogy a fejkorongon alkalmazott szerv siklás esetén csak optikai vagy akusztikus jelző­művet hoz működésbe. Serlegművek hevederjét centrifugális sza­bályozóval már hoztak összeköttetésbe mely szabályozó a serlegmüheveder megállása vagy csökkentett mozgássebessége esetén elektromos áramzárás útján egy optikai vagy akusztikus jelzőberendezést hozott műkö­désbe. Ily elrendezésnél azonban a heveder belső oldalán, minthogy a centrifugális sza­bályozót is hajtani kell, állandó igénybe­vételnek és elhasználódásnak van kitéve, ami által a siklás veszélye még fokoztatik. Jelen találmány tárgyánál ellenben a berendezés a serlegmü rendes üzeménél nem igényel külön erőszíikségletet. A találmány tárgya a mellékelt rajzban sémás metszetben van föltüntetve. A serlegmü (1) tokján (2) csapágyakban van ágyazva a (3) tengely, amelyen a (4) serlegmühevedert tartó fejkorong van meg­­erősítve. Az (5) tengely hajtása az (5, ó) homlokkerekek útján a (7) tengelytől eszkö­zölhető, amelyen az ékelt (8) és a laza (9) korong vannak elrendezve. Jelen találmány értelmében a heveder csúszását magát akarjuk arra fölhasználni, hogy adott esetben a csúszás káros következ­ményeit elkerüljük, akár a hajtószíjra való behatás által, mely önműködően tolatik az Okéit korongról a laza korongra, vagy egy indító vagy kapcsoló mozgatása által a mótor kikapcsolása céljából, elektromos haj­tás esetén, akár csak egy jelzés előidézése által, mely a fölügyeletet a veszély közeled­tére figyelmezteti, hogy a serlegmü megái-

Next

/
Thumbnails
Contents