74274. lajstromszámú szabadalom • Újítások kaptárakon

MAGYAR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 74274. szám. X d. OSZTÁLY­Újítások kaptárakor. BOCZONÁDI SZABÓ IMRE. A „MÉHÉSZET“ SZERKESZTŐJE ÚJPESTEN. 'A '6055&T-SS— bejelentési nayja 1917 december hó 24-ike. A )(i. szanm lőrzsszabadalom lárgvál kantárakon eszközölt újítások képezik. A lm/szabadalomban védeti káplár lénye­gi'-!!(>n ládaszerűen van kiképezve és I>cIso­­,j(’i i 11 a I(’j) kivételéi e szolgáló ismeri ke- i eleket iartalmazza, melyek a káplár 11asz­ná i; la közi)en deszkákkal, szállítás közben in 'ii.'j <z!la^zt»vellel födélnek le. A lürzssza­­ba i 11(m 1 i tárgyánál már most az elrendezés oly-m \ (:!I. hogy a kertieknek a szitaszö­­veüel vab’' lehűlésénél a deszkákat (1 kel­­bi! távolítani és megfordítva, ami a keze­ié-! nehézkessé lelle. K/.t a nehézségei a hda'many értelmében azállal kerüljük el, bee' a lcdodeszkákal a szitaszövel kerelé­­ben mini belélel rendezzük el. Emellett a kezelés megkönnyítésére magái a szilaszö­­veb ! több. legcélszerűbben bárom í észre őszijük. További célszerű újítások a szellő­zési bizlosílé) rések kiképzésére és a kap­­•Iái l a szállításnál befogadó, a használat kö/.nen pedig, alálámaszlé) vázra vonat­koznak. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pez') kaptár egy foganalosítási alakját az 1. ábrán távlati képben és a 2. ábrán fölülnézetben mulatja; a ábrán a szilakeret metszete nagyobb leplekben látható. A káplár ugyanúgy, mint a lörzsszaba­­dalonmát. az (a) láda alakjában van. kiké­pezve. A találmány értelmében a szitaszö­vet, mely a (b) kereteket (3. ábra) födi és a méhek zavartalan szállíthatóságának leg­nagyobb biztosítékát képezi, több részben van kiképezve és a rajzon ábiázoll esetben a nagyobb (e) középrészből és kél kisebb (el, e2) oldal részből áll. A szilaszövetnek. illetve keretének ezen kiképzése azzal az előnnyel jár, hogy a kaptár kezelésénél nem vagyunk kénytelenek úgy, mint a lörzsszabadalom tárgyánál, az egészet szét­bontani, hanem csak azt a részi, amelyet kezelni szándékozunk. Ezenkívül a több­­részű szilaszövel lehetővé teszi azt is, hogy a kaptárnak csak egy bizonyos részét, pl. a mézkamráikat szellőztessük, míg pl. a fészket lefödve hagyhatjuk és ezáltal me­legen tarthatjuk. Végül a szitaszövet több­­részű kiképzése lehetővé teszi azt is, hogy ha a kaptárt több méhcsalád lakja is, eze­­■kel egymás háborítása nélkül külön-külön kezelhetjük. ■ Míg a tői zsszabaclalom tárgyánál a födö­­deszkákal és a szilaszövetet a fönt már em-

Next

/
Thumbnails
Contents