74225. lajstromszámú szabadalom • Stativ-fej vízszintező csavarokkal

Megjelent 1919. évi junius lió 17-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 74225. szám. XII/f. OSZTÁLY. Stativ-fej vízszintező csavarokkal. OPTISCHE ANSTALT C. P. GOERZ A.-G. CÉG BERLIN-FRIEDENAUBAN, A bejelentés napja 1918 julius hó 9-ike. Mérőműszerek vízszintezésére, illetve műszer­csapok függélyes beállítására többnyire golyó -csuklókat vagy csavaros vízszintezéseket hasz­nálnak, mely utóbbi esetben a beállítást két egy­mást keresztező tengely szerint kell eszközölni. Ez a beállítás a csavarbeállítással fölszerelt is­mert vízszintező berendezéseknél nehézségeket okoz, mely nehézség abban áll, hogy mjnl az a háromlábaknái van, egyidejűleg két csavaron; kell dollgoznunk, másrészt abban, hogy négy lá­bat használunk, mely hogy szabad billenést ru­gók közreműködése nélkül kizárjunk, két vízszin­tes csavar egyenletes mozgatását követeli. A jelen találmány értelmében ezeket a nehéz­ségeket azáltal küszöböljük ki, hogy a slativnak beállításra szolgáló vízszintező csavarait egy­mással páronként együttes egyenletes forgásra összekapcsoljuk. Négyláb alkalmazásánál a sta­tjvot két hajtószerwel képezzük ki, melyek mindegyike a biilenő mozgást két egymásra me­rőleges irány közül az egyik" körül vezérli. Az egyik vízszintező csavarpár esetleg másféle be­állító készülékkel pl. csavarkerékszegmenssel is helyettesíthető. A vízszintező csavarok magában véve ismert módon a Stativ középtengelyéhez párhuzamosan vagy ezen irányra merőlegesen álló síkban lehetnek elrendezve. A találmány a csatolt rajzon két kiviteli alak­ban van föltüntelve. Az 1—3. ábrák a célszerűbb kiviteli alakot mu­tatják, négy párhuzamos tengelyű vízszintező csavarral. A 4. és 5. ábra egy másik kiviteli ala­kot mutat, mely az előbbihez képest abban kü­lönbözik, hogy az egyik vízszintező csavarpár csavarkerékszegmenssel van helyettesítve. Az 1—3. szerinti kiviteli alaknál (1) a stativ golyó testét jelzi, melynek sík fölüiletébc (2) hornyok vannak bemarva és ezekben a (3) kövek csúsznak. A (3) kövek félgömb­váj atokkai vannak ellátva, melyek golyó alakú (4) csavarvégeket vesznek föl. Az (5, 6) csavarok jobb-, illetve balmenelű . csavarme­nettel vannak ellátva és (7, 8) fogaskere­kekkel vannak fölszerelve, melyek a (9) gyűrű belső fogazása által egyirányú forgásra vannak kapcsolva, amidőn egyenlő .nagyságú, de ellen­kező értelmű tengely-eltolásokat szenvednek. A szerkezet a (10) kúpkerék útján (11) fogantyú se­gélyével hajtható. Az (5, 6) csavarpárral párhu­zamosan, de 90 fokkal elforgatva a (12, 13) csa­varpár van elrendezve, melyek szintén (14, 15) fogaskerékfejekkel vannak fölszerelve és a (16) kapcsolókerékbe kapaszkodnak, melyet a (17, 18)

Next

/
Thumbnails
Contents