73334. lajstromszámú szabadalom • Sínszelvénymérő- és fölrakószerkezet

.Ueljelent 1U19. évi március lió 19-én. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73834. |szám. Va/3. OSZTÁLY. Sínszelvénymérő és fölrakószerkezet. HAUSNER IGNÁC ÁLL. FÖGYMNASIUiMI TANÁR FIÚMÉBAN, A bejelentés napja 1917 március hó 19-ike. A méretszerkezet főalkatrésze egy űrszel- | vény (sablon, a vasúti sintipusok szerint kivágva), amelyet a sínre fölerősítünk. Mind­össze megmérjük a sablon egyes számozott helyein méröékkel az űrszelvény és a sín­szelvény közötti hézagot. Fontos, hogy a sablon a mérésnél derékszöget képezzen a sínnel; e célra szolgál a (B) jelű lap, mely a síntalphoz simul. A sablon, hogy a sínre bárhol fölerősíthető legyen, két részből áll: (A') és (A"), melyek (K) kapcsokkal vannak egymáshoz erősítve. E két (A') és (A") rész­nek függélyes irányban egymáshoz képest való eltolódását akadályozza az (A") rész (D") bevágása, amelybe az (A') rész vízszin­tes talplemezének (B) (D') kiugrása illik. Az (A') darabon a talplemez fölső oldalán alkalmazott (F') szögvasak és az (A') dara­bon a sablonhoz erősített (F") szögvasak megakadályozzák, hogy a sablon a sínhez képest mérés közben vízszintes irán\ ban elfordulhasson. A talplemez alsó oldalán alkalmazott (C) szögvasak csupán mereví­tésre és a talplemeznek a sablonhoz való derékszögű rögzítésére szolgálnak. A sínszelvény fölrakása a (G)-vel jelölt sablonnal történik. Ennek kivágása általá­ban egyezik a fölvételre szolgáló sablonnal. A külömbség csak az, hogy a mérés helyein a mérőék befogadására szolgáló beugrások helyett, rövid, milliméter beosztású kis mérőlécek vannak. A sínszelvény kivágással bíró (G) lap egy másik laphoz van forgat­hatólag (P) pántokkal erősítve, úgy, hogy a két lap (K) kapoccsal egymáshoz össze­csukva, közbezárhat egy rajzlapot, amelyet a két lap közötti elcsúszás ellen két vékony (SZ) szög rögzít. A fölvétel most már úgy történik, hogy egy munkás ráerősíti a sínre az (A) jelű sablont és szilárdan tartja, egy értelmesebb munkás bedugja a mérőéket sorban a szá­mozott helyeken a sablon és a sín közé és 1/2 mm. pontosságai leolvassa a mérőéken, mennyire tér el azon a helyeken a sínszel­vény a sablontól. A mérnök, vagy aki a fölvételt vezeti, kezében tartja a (G) fölrakó készüléket és a neki diktált millimétereket leméri az egyes pontoknál levő mérőlécek mellett a rajzpapíron. Az igy kapott pontok nyomban összeköthetők egy görbével és így e gy a mérésnél esetleg becsúszott hiba a helyszínen ellenőrizhető. A készülék anyaga a legvastagabb bádog­vagy rézlemez. Jelmagyarázat a rajzmelléklethez: Sínszelvénymérő sablon : 1. ábra előlnézet.

Next

/
Thumbnails
Contents