73334. lajstromszámú szabadalom • Sínszelvénymérő- és fölrakószerkezet

2. ábra alaprajz. 3. ábra oldalnézet. 4. és 4/a ábra részletek. Fölrakó sablon: 5. ábra előlnézet és oldalnézet. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Mérősablon vasúti sínek szelvényének mérésére, jellemezve azáltal, hogy egy űrszelvény, mely két vagy több részből áll, a pályában fekvő sínre bárhol rá­kapcsolható. 2v Az 1. igénypontban védett mérősablon foganatosítási alakja, jellemezve egy lemez által, amely a sín talpához illesz­kedik s így derékszög alatt rögzíti a sínhez a szögvasakkal a lemezhez mere­vített mérősablont. 3. Az 1. és 2. igényben védett mérősablon ' foganatosításí alakja, jellemezve az űr­szelvény egyes számozott helyein alkal­mazott és a mérőéket vezető bevágások által. 4. Fölrakósablon az 1., 2. ós 3. igényekben védett mérősablonhoz, jellemezve egy űrszelvény által, amely azonos az 1., 2. és 3. igényekben említett mérősablon űrszelvényével azon külömbséggel, hogy a 3. igényben védett bevágások helyein a fölrakósablonban apró mérőlécek van­nak. 5. A 4. igényben védett fölrakósablon fo­ganatosítási alakja jellemezve azáltal, hogy a fölrakó űrszelvény lapjához egy lemez van pánttal forgathatólag erősítve, úgy hogy a két lemez közé illeszthető papirost az elcsúszás ellen két szög rögzíti. (2 rajzlap melléklettel.) J\ PALLAS RÉPZVÉKYTÁBSA8ÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents