73000. lajstromszámú szabadalom • Mótoros kerékpár

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 73000. szám. XX/c. OSZTÁLY. Mótoros kerékpár. KERTÉSZ FERENC FÓiMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 19-ike. Jelen találmány tárgya oly mótoros kerék­pár, melyre a motor igen gyorsan fel- és leszerelhető. A jelenlegi mótoros kerékpárok konstruk­tív tekintetben sok és súlyos hibában szen­vednek, miért is a közlekedési eszközök kö­zött azt a helyet, melyre hivatva vannak, nem foglalhatták el. Súlyos hibájuk, hogy a motor a kerékpár vázán mélyen lent fekszik és így nincs közvetlenül szem előtt; további hátránya, hogy a motor kezelése a mozgó kormányról komplikált és hogy a dugattyú függőleges irányú alternatív mozgása követ­keztében állandóan erősen ráz. A motornak ezen elhelyezése végül megakadályozza, hogy defektus esetén a jármú minden további nél­kül kerékpár gyanánt legyen használható. Az eddigi mótoros kerékpároknál a mótor megindítása igen nehézkes és a kis állvány, melyre a gépet föl kell állítani, szintén kom­plikálja az amúgy is komplikált hátsó kerék­agyat annyira, hogy gumisérülés esetén hosz­szadalmas és nehézkes, le- és fölszerelés válik szükségessé. Általában az egész jármű felépítésében hiányzik az a könnyedség, mely a kerékpár­nák kiváló sajátossága és a nehézkes meg­jelenésű és kezelésű gép csupán mótoros jár­műnek tekinthető, mely kerékpár jellegét szinte teljesen elvesztette. A jelen találmány tárgyát alkotó mótoros kerékpárnál, melynél mindeme hátrányok ki vannak küszöbölve, a mellső kereket hajtó mótor magára a kormányvillára van fölsze­relve célszerűen úgy, hogy tengelye párhu­zamos vagy közel párhuzamos a kormány­tengellyel. Ez a megoldás oly egyszerű szer­kezetet ad, hogy a mótor minden tartozéká­val együtt pár perc alatt le- és fölszerel­hető, minek következtében a jármű akár mo­torral, akár mótor nélkül is használható. A mótor szer kezet azonkívül érintetlenül hagyja a kerékpár vázát és egész szerkezetetét, miért is a mótor minden kerékpárra fölszerelhető. A mótor rendesen kúpfogaskerék áttétellel hajtja meg az első kereket és lágyabb járás céljából az első kerék esetleg rugózható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját szemlél­teti. Az 1. ábra a kerékpár oldalnézetét és a rajta levő mótor hosszmetszetét. A 2. ábra a mótor és a kormány relatív hely­zetét fölülnézetben szemlélteti. A 3. ábra a rúgózott első kerék meghajtását mutatja.

Next

/
Thumbnails
Contents