72994. lajstromszámú szabadalom • Újítások gyorsfúrógépeken

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72994. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Újítások gyorsfúrógópeken. G0LDSTE1N IZIDOR KERESKEDŐ RERLINBEN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 14-ike. Elsőbbsége 1917 március hó 24-ike. A találmány tárgyát tevő újítás lehe­tővé teszi a legkülönbözőbb tárgyak, kü­lönösen pedig tömegárúk, például hadi­fatalpak valamint bárminő egyéb fa- és fém-tömegcikkek fúrását a legcseké­lyebb térszükséglettel és anélkül, hogy bonyolult mechanizmusra volna szükség. Különös előnye továbbá a találmány­nak, hogy baleseteknek elejét veszi, s hogy a fúrószerszám -és a fúróalakmás kopását csökkenti, ami különösen fém­fúrások esetén megbecsülendő, mert az alakmások beszerzése nagy költséggel jár. A helymegtakarításon kíviil az erő­szükséglet is kisebb. Azonfölül az új be­rendezés kezelésére gyakorlatlan, olcsó munkaerők is alkalmazhatók. Végül az új berendezéssel bármilyen irányú fúrást és a munkadarabok bár­mely helyén is végezhetünk, így pl. alak­mások segítségével fatalpakat, keféket, nádszéküléseket, klaviatúrás szerkezetek részeit rézsútosan fúrhatunk. Tömeggyártásban kisebb fémtárgya­kat akár szabad fölületükön, akár sok­szögű, kerek, ovális vagy egyéb alakú mélyedéseikben egyformán láthatunk el furatokkal. Az újítás minden fúrógépen, legyen az függőleges vagy vízszintes, kényelmesen alkalmazható. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példabeli kiviteli alakját tünteti föl. Az 1. ábra részben metszett oldalnézetben a fúrandó tárgyat ráhelyezett alakmással a fúrás előtt, a 2. ábra ugyanazt a fúrás után tünteti föl. A 3. ábra az alakmás metszete, míg a 4. ábrán hat fúróval fölszerelt fúró­pad látható perspektivás nézetben. Az (a) hajtótengely két végén (e) gyű­rűk segítségével eltolható és beállítható (b) karmantyúk vannak elrendezve. A (c) gyűrűk helyett a (b) karmantyúkhoz egyéb alkalmas fölerősítő berendezést is alkalmazhatunk. A (b) karmantyúk (d) rugókat foglalnak körül, amelyek a vé­gükön vékonyított és (f) torokrészben végződő (e) védőhüvelyekre hatnak. Ezek az (f) torokrészek a fúrólyukak­kal ellátandó használati tárgyak mi­neműsége, alakja és kiképzése szerint különfélék, pl. kereken, sokszögűén, ová­lisán stb. lehetnek alakítva, aminek kü-

Next

/
Thumbnails
Contents