72993. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas járműkerék

Megjelent 1918. évi december Itó 7-éu. MAGYAR SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 72993. szám. XX/a. OSZTÁLY. Rugalmas járműkerék. FODOR JENŐ BANKIGAZGATÓ M1SK0LCZ0N. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 24-ike. Jelen találmány tárgya olyan rugal- I mas járműkerék, melynek agya, illetve I küllőzete, valamint talpa merev és ru- I galmasságát olyan spirális rugók révén nyeri, amelyek a keréktalpon belül a talp és az agy, áll. küllőzet közé vannak be­fogva, tekercselési síkjuk megegyezik a kerék síkjával és egyik végükkel a ke­réktalphoz, másikkal pedig a küllőzet­hez, ill. az agyhoz vannak hozzáerősítve. A rugók és a küllők közti kapcsolat csuklós lehet és a közéjük iktatott ru­gók az illető kapcsolópont körül lehet­nek tekercselve. A rajzok a találmány tárgyának két kiviteli példáját vázlatosan tüntetik föl. Az 1. ábra szerint a szegmensekből összerakott és (1) abronccsal ellátott (2) fataip, valamint a (3) küllők között a (4) rugók (5) tokokba vannak foglalva. A "(4) rugók a (6) csapszög körül vannak tekercselve a kerék síkjában úgy, hogy a rugózás igen érzékeny lehet. A 2. ábra szerinti kiviteli alaknál a '(4( ) rúgók (6') csuklószemmel kapcsolód­nak a (3) küllőkhöz^ ami a rúgó játékot megkönnyíti. A leírt keréknél a fő rúgó játék a ke­rék síkjába esik; de akár szalag, akár | kör-, stb. profilú a rúgó, azért a kerék I síkjától eltérő irányokban is játszik. A I rúgózás tehát arányos az igénybevétel­lel, mert a kerék főterhelése is a kerék síkjába esik, s csupán a mellékerők tér­nek el attól. Terhelés alatt a (7) agy ex­centrikussá sűlyed és a merev keréktalp fokozatosan osztja el az igénybevételt az összes rúgókra. A. merev keréktalp to­vábbá minden olyan mellékerőt, pl. lö­kést, amely a kerék síkjába esik, elosz1 tás tekintetében egyesít, a függélyes irányú főterheléssel és e részben az érintőleges erők sem képeznek kivételt. A rúgóknak a kerék síkjától eltérő irányú játékát tetszés szerinti módon ha­tárolhatjuk. Minthogy az agy, ill. küllőzet ugyan­csak merev és a rúgók ide is ugyanúgy vannak befogva, mint a talphoz, a rúgó­játékra nézve közömbös marad, vájjon az agy felől érkezik-e az erő, vagy pedig a talp felől, más szóval hogy a kerék hajtott kerék-e, vagy pedig laza. SZABADALMI IGÉNYEK 1. Rugalmas járműkerék merev aggyal, ill. kiillőzettel és ugyancsak merev

Next

/
Thumbnails
Contents